Strategiarbete och kunskapsutveckling

Strategi 2020

Sommaren 2010 lanserades "Strategi för hållbar besöksnäring 2020". Visionen var att uppnå en fördubbling på tio år d.v.s. fram till 2020.  Under 2015 genomförde Svensk Turism en halvtidsanalys av strategin som sammanfattar de fem första årens stora förändringar och prioriterar kommande insatser.

Visit The Future 

Under perioden 2016 - 2020 arbetade Svensk Turism tillsammans med Tillväxtverket med kunskapsutveckling utifrån konceptet Visit the Future. Projektet startades utifrån återkommande diskussioner kring globala trender och pågående stora strukturförändringar i Sverige och omvärlden och behovet av att synliggöra och hantera dessa i den strategiska planeringen av den svenska besöksnäringen. Ambitionen med arbetet har varit att kunna bistå med fakta och ny kunskap, inspiration och strategiunderlag för kommande beslut, handlingsplaner, projekt och insatser på olika nivåer och hos olika aktörer inom besöksnäringen.

​Projektet avslutades 2020 och har resulterat i en omfattande konsultrapport ”Plattform 2030 - underlag till svensk turismindustris strategiska utveckling” som spänner över många olika kompetensområden som är viktiga för framtidens besöksnäring.

 

Rapporten utgör inte en färdig strategi utan är ett underlag för ett fortsatt strategiskt utvecklingsarbete inom svensk turismindustri.

Mer information här

Tidslinje för Svensk Turisms strategiarbete och kunskapsutveckling

2010
2015
2016
2017
2020
Ny fas: Visit the Future 2.0
Tillväxtverket
Pilotprojekt
2018-2020

Tryck på knapparna för att läsa mer.