Nationell strategi för svensk besöksnäring

Strategi 2020

Sommaren 2010 lanserades "Strategi för hållbar besöksnäring 2020". Visionen var att uppnå en fördubbling på tio år d.v.s. fram till 2020.  Under 2015 genomförde Svensk Turism en halvtidsanalys av strategin som sammanfattar de fem första årens stora förändringar och prioriterar kommande insatser.

Visit The Future 

Ett framtidsprojekt mellan Svensk Turism, Visit Sweden och Tillväxtverket för att försöka identifiera vad som kommer att påverka besöksnäringen i framtiden till följd av den snabba utvecklingen inom exempelvis digitalisering, branschglidningar, konsumtionsbeteenden och affärsmodeller. Ambitionen med detta arbete har varit att kunna bistå med fakta och ny kunskap, inspiration och strategiunderlag för kommande beslut. Detta som stöd för dagens och morgondagens besöksnäring.

Projektet avslutades 2020 och Svensk Turism överväger nu slutsatserna i rapporten och kommer bland annat att använda den:

  • som arbetsmaterial i diskussion med politiken i samband med att forma regeringens nationella strategi för svensk besöksnäring.

  • i arbetet med etablering av samverkansarenan där de förslag som lagts kring arenan kommer att analyseras noga.

  • i övrigt strategiskt arbete för besöksnäringen utveckling.

Tidslinje för Svensk Turisms strategiarbete

2010
2015
2016
2017
Strukturer
Samverkan med Tillväxtverket
Mål
Ny fas: Visit the Future 2.0
Tillväxtverket
Pilotprojekt
2018-2020
Önskat läge

Politik för en hållbar besöksnäring

Strategi för svensk besöksnäring

Offentliga aktörer

2020 - 20XX

Tryck på knapparna för att läsa mer.