Nationell strategi för svensk besöksnäring

Strategi 2020

Sommaren 2010 lanserades "Strategi för hållbar besöksnäring 2020". Visionen var att uppnå en fördubbling på tio år d.v.s. fram till 2020.  Under 2015 genomförde Svensk Turism en halvtidsanalys av strategin som sammanfattar de fem första årens stora förändringar och prioriterar kommande insatser.

Visit The Future 

Ett framtidsprojekt mellan Svensk Turism, Visit Sweden och Tillväxtverket för att försöka identifiera vad som kommer att påverka besöksnäringen i framtiden till följd av den snabba utvecklingen inom exempelvis digitalisering, branschglidningar, konsumtionsbeteenden och affärsmodeller. Arbetet med Visit The Future kan ses som ett strategiskt utvecklingsarbete mot en ny strategi för besöksnäringen.

Processen mot en ny strategi

Vårt arbete mot en ny strategi kommer att bygga på en utvecklingsprocess där vision och delmål byggs upp adaptivt, interaktivt och med hållplatser längs vägen.

 

Vi startar arbetet i följande visioner:

 

Besöksnäringen är den mest framgångsrika näringen i Sverige 2030.

I Europa – en av fem – 2035.

Världen mest hållbara destination 2040.

Tidslinje för Svensk Turisms strategiarbete

Politik för en hållbar besöksnäring

Offentliga aktörer

Tryck på knapparna för att läsa mer.

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB