Nationell strategi för svensk besöksnäring

Strategi 2020

Sommaren 2010 lanserades "Strategi för hållbar besöksnäring 2020". Visionen var att uppnå en fördubbling på tio år d.v.s. fram till 2020.  Under 2015 genomförde Svensk Turism en halvtidsanalys av strategin som sammanfattar de fem första årens stora förändringar och prioriterar kommande insatser.

Visit The Future 

Ett framtidsprojekt mellan Svensk Turism, Visit Sweden och Tillväxtverket för att försöka identifiera vad som kommer att påverka besöksnäringen i framtiden till följd av den snabba utvecklingen inom exempelvis digitalisering, branschglidningar, konsumtionsbeteenden och affärsmodeller. Ambitionen med detta arbete har varit att kunna bistå med fakta och ny kunskap, inspiration och strategiunderlag för kommande beslut. Detta som stöd för dagens och morgondagens besöksnäring.

Projektet avslutades 2020 och Svensk Turism överväger nu slutsatserna i rapporten och kommer bland annat att använda den:

  • som arbetsmaterial i diskussion med politiken i samband med att forma regeringens nationella strategi för svensk besöksnäring.

  • i arbetet med etablering av samverkansarenan där de förslag som lagts kring arenan kommer att analyseras noga.

  • i övrigt strategiskt arbete för besöksnäringen utveckling.

Tidslinje för Svensk Turisms strategiarbete

Politik för en hållbar besöksnäring

Offentliga aktörer

Tryck på knapparna för att läsa mer.

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB