top of page

Strategiarbete och kunskapsutveckling

Svensk Turism arbetar för turismens och den svenska besöksnäringens strategiska utveckling. Det görs på olika sätt och genom olika kanaler. Rutorna nedan är länkade till material som framkommit under delar av det arbetet. 

Tidslinje för Svensk Turisms strategiarbete och kunskapsutveckling

2010
2015
2016
2017
2023
2020
Ny fas: Visit the Future 2.0
Tillväxtverket
Pilotprojekt
2018-2020

Tryck på knapparna för att läsa mer.

bottom of page