Visit The Future

I två projekt under fyra år har Svensk Turism i samarbete med Tillväxtverket arbetat med kunskapsutveckling utifrån konceptet Visit the Future. Projekten har varit starten på en resa för att identifiera och beskriva besöksnäringens utmaningar och möjligheter inför framtiden. Arbetet har drivits under projektledning av Svensk Destinationsutveckling

 

Projektet startades utifrån återkommande diskussioner kring globala trender och pågående stora strukturförändringar i Sverige och omvärlden och behovet av att synliggöra och hantera dessa i den strategiska planeringen av den svenska besöksnäringen. Besöksnäringens utveckling behöver belysas i nya perspektiv. Det är viktigt att förstå hur besöksnäringen kan hantera framtida utmaningar och samtidigt utveckla strategier och insatser som driver fram landet till en konkurrenskraftig och ledande turismnation.

Projektet Visit the Future är nu avslutat och har resulterat i en omfattande rapport som spänner över många olika kompetensområden som är viktiga för framtidens besöksnäring. I rapporten beskrivs utvecklingen fram till nu, befintliga och framtida behov och utmaningar, trender och scenarier för framtiden. Rapporten lägger fram ett stort antal konkreta förslag på insatser och aktiviteter samt förslag på aktörer som behöver bidra. Den del av arbetet som avser kunskapsutveckling har skett i samarbete mellan Svensk Turism och Tillväxtverket medan utveckling av färdplaner och förslag har genomförts av Svensk Destinationsutveckling på uppdrag av Svensk Turism och med finansiellt stöd av Tillväxtverket.

 

Ambitionen med detta arbete har varit att kunna bistå med fakta och ny kunskap, inspiration och strategiunderlag för kommande beslut. Detta som stöd för dagens och morgondagens besöksnäring.

En stor del av projektet har genomförts genom Think Tanks utifrån identifierade teman.

Till varje tema har ett antal talare, debattörer och framtidsexperter från olika branscher bjudits in för att beskriva sin framtidssyn inom det specifika ämnesområdet.

Genomförda Think Tanks:
 

2016

- Kreativa näringar 

- Delningsekonomi 

- Digitalisering I

- Migrerande branscher 

2017

- Hållbara transporter och kommunikationer 

- Digitalisering II 

- Investering och finansiering 

2019

- Hållbara transporter II

- Landsbygdens potential

- National Business Intelligence

- Digital försäljning av Sverige och destinationer/teman

Ett sammandrag av diskussionerna går att ta del av i denna film.

Besök hemsidan för Visit The Future här. 

- projektet är avslutat och nu börjar det viktiga arbetet framåt.

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB