Visit The Future

Svensk Turism driver tillsammans med Tillväxtverket och Visit Sweden ett spännande framtidsprojekt - Visit the Future. Projektet kom till utifrån återkommande diskussioner kring den extremt snabba utveckling som sker inom tex digitalisering, branschglidningar, konsumtionsbeteenden, affärsmodeller och vad allt det kommer att betyda för besöksnäringens fortsatta utveckling.

En stor del av projektet har genomförts genom Think Tanks utifrån identifierade teman.

Till varje tema har ett antal talare, debattörer och framtidsexperter från olika branscher bjudits in för att beskriva sin framtidssyn inom det specifika ämnesområdet.

Genomförda Think Tanks:
 

2016

- Kreativa näringar 

- Delningsekonomi 

- Digitalisering I

- Migrerande branscher 

2017

- Hållbara transporter och kommunikationer 

- Digitalisering II 

- Investering och finansiering 

2019

- Hållbara transporter II

- Landsbygdens potential

- National Business Intelligence

- Digital försäljning av Sverige och destinationer/teman

Första delarna av arbetet (2017) sammanfattats i nuläges-, och framtidsstudien Visit The Future.  

Visit the Future 2.0

Arbetet med Visit the Future fortsätter mot en gemensam strategi för svensk besöksnäring

Ett sammandrag av diskussionerna går att ta del av i denna film.

Besök hemsidan för Visit The Future här. 

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB