top of page

Prioriteringar för turism och besöksnäring

Turism skapar tillväxt, jobb och attraktiva platser över hela landet och stärker Sveriges varumärke

Mer rätt förutsättningar kan turismens och besöksnäringens betydelse för samhället öka ännu mer. Svensk Turism har prioriterat fyra områden som alla lägger grunden för turismens fortsatta utveckling.  

  • Utvecklad statistik och analys är grunden för att bättre förstå och följa turismens betydelse för samhället.

  • Stärkt marknadsföring krävs för att resmålet Sverige ska vara konkurrenskraftigt.

  • Snabbare, effektivare och klimatsmartare transporter är avgörande för turismens tillväxt. 

  • Fler möten och evenemang stärker Sveriges varumärke och attraktivitet som land.

Läs om vad som behöver komma på plats: Prioriteringar för hållbar turism och konkurrenskraftig besöksnäring

bottom of page