Om Svensk Turism

Svensk Turism AB samlar den svenska besöksnäringen och ägs av cirka 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen, det vill säga inom områdena resa, äta, bo och göra. 

Svensk Turism AB:s uppgifter är:

  • att vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”.

  • att i samarbete med regeringen utforma nya Visit Sweden samt
    utgöra kärnan i Visit Swedens advisory board.

  • att utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling.

Svensk Turisms styrelse utses av den årliga bolagsstämman.

Se hela styrelsen här.  ​

ski_girl.jpg
Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB