top of page

Om Svensk Turism

Svensk Turism samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra.

 

Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av representanter från dessa aktörer. 

Svensk Turism:

  • är näringslivets samlade röst i turismfrågor.

  • är drivande i besöksnäringens hållbara tillväxt.

  • samlar besöksnäringens företag och formulerar näringens behov för en konstruktiv dialog med offentliga företrädare, civilsamhället och övriga aktörer i besöksnäringen.

  • arrangerar former för dialog och möten med aktörer inom besöksnäringen.

  • är den naturliga samtalsparten i frågor som rör turism och näringsliv för beslutsfattare och politiker.

  • utgör Visit Swedens Advisory Board.

ski_girl.jpg
Camping tält 855x381.jpg
bottom of page