Om Svensk Turism

Svensk Turism AB samlar den svenska besöksnäringen och ägs av cirka 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen, det vill säga inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. 

Svensk Turism AB:s uppgifter är:

  • att utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling.

  • att utgöra besöksnäringens samlade röst i turismfrågor.

  • att utgöra regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd.

  • att utgöra kärnan i Visit Swedens advisory board.

Svensk Turisms styrelse utses av den årliga bolagsstämman.

Se hela styrelsen här.  ​

ski_girl.jpg
Camping tält 855x381.jpg