Om Svensk Turism

Svensk Turism AB samlar den svenska besöksnäringen och ägs av cirka 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen, det vill säga inom områdena resa, äta, bo och göra. 

Svensk Turism AB:s uppgifter är:

  • att vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”.

  • att i samarbete med regeringen utforma nya Visit Sweden samt
    utgöra kärnan i Visit Swedens advisory board.

  • att utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling.

Svensk Turisms styrelse utses av den årliga bolagsstämman.

Se hela styrelsen här.  ​

ski_girl.jpg

Ordförande har ordet

Svensk Turisms arbete med en ny strategi sker i en öppen process där alla som vill bidra till hållbar turism och växande besöksnäring är välkomna att bidra. All kunskap som vuxit fram i projektet ”Visit the Future” kommer att ligga till grund för en ny strategi som börjar gälla från 2020. Svensk Turisms strategiarbete kommer att bygga på en utvecklingsprocess där vision och delmål byggs upp adaptivt, interaktivt och med hållplatser längs vägen.

 

Att vi måste utveckla turismen hållbart blir mer och mer uppenbart. Svensk Turism antar utmaningen att tillsammans med näringens alla aktörer bidra till genomförandet av Agenda 2030.

Susanne Andersson Pripp 

Ordförande Svensk Turism AB

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB