top of page

Övriga dokument

Besöksnäringens aktörer1.jpg

Global Code of Ethics for Tourism

Svensk Turism har skrivit under UNWTO:s Global Code of Ehtics for Tourism. Genom avtalet åtar sig den svenska besöksnäringen att bidra till långsiktig hållbarhet – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 

Besöksnäringens aktörer

bottom of page