Övriga dokument

Global Code of Ethics for Tourism

Svensk Turism har skrivit under UNWTO:s Global Code of Ehtics for Tourism. Genom avtalet åtar sig den svenska besöksnäringen att bidra till långsiktig hållbarhet – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 

Besöksnäringens aktörer

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB