top of page

Turism och besöksnäring
- mot en hållbar framtid 

Turism och besöksnäring skapar attraktiva platser, tillväxt och jobb över hela landet!

 

Förutom att generera en årlig omsättning på flera hundra miljarder kronor och skapa tillväxt runt om i landet har turism och besöksnäring stor betydelse för samhället och för en hållbar utveckling. Turism ökar förståelse mellan människor och omtanken om vår planet.  Turismen skapar jobb för människor med olika kompetens och utbildning, inom många branscher och yrken. Inte minst skapar turism attraktiva platser för boende, besökare, företag och investeringar och möjliggör ett levande Sverige. Turismen har dessutom potential att bidra till alla mål i Agenda 2030.

 

För att synliggöra det här och öka kunskapen om turismens värde för samhällsutvecklingen har Svensk Turism och Tillväxtverket tagit fram den här filmen. Målet är att filmen ska användas både av privata och offentliga aktörer på nationell, regional och kommunal nivå i dialogen med beslutsfattare, medarbetare med flera. Med filmen och en tillhörande webbplats vill vi skapa en enhetlig bild av svensk turism och besöksnäring.

Länkar till filmen:

Turism och besöksnäring - mot en hållbar framtid - Vimeo 

Turism och besöksnäring - mot en hållbar framtid - Youtube 

Mer information om områdena i filmen: kunskapbesoksnaring.se/om-turism-och-besoksnaring

bottom of page