top of page

Kontakt

Svensk Turism AB

Tel: + 46 8-762 74 00

 

Projektledare: Linn Uggerud

E-post: linn.uggerud@svenskturism.se

Tel: +46 8-762 74 61

Postadress

Svensk Turism AB

Box 3546

103 69 Stockholm

Besöksadress

Sveavägen 25

111 34 Stockholm 

Idélåda

Vill du kontakta oss för att dela med dig av en idé eller komma med synpunkter?

Använd gärna vår idélåda.

bottom of page