Kontakt

Vill du kontakta oss för att dela med dig av en idé eller komma med synpunkter? Använd gärna vår idélåda.

Svensk Turism AB

Tel: + 46 8-762 74 00

 

Projektledare: Linn Uggerud

E-post: linn.uggerud@svenskturism.se

Tel: +46 8-762 74 61

Postadress:

Svensk Turism AB

Box 3546

103 69 Stockholm

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm