Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB 

Svensk Turism AB:s styrelse 

Svensk Turism AB:s styrelse utses av den årliga bolagsstämman.

I april 2017 utsågs följande ledamöter:

Ordförande 

Susanne Andersson Pripp 

VD, Hotell Ett

Ledamot

Caroline Strand

stockholm.png

Representerar Storstadsnätverket

Ledamot 

Tina Thorsell

vit.jpg

Chef, samhällspolitik, Transportföretagen

visita.png

Vice Ordförande

Jonas Siljhammar

VD, Visita

JHT_2.png

Ledamot

Mats Forslund

VD, Jämtland Härjedalen Turism

Svenskhandel.png

Ledamot 

Mats Hedenström

Näringspolitisk Chef, Svensk Handel

Ledamot

Ola Lindgren Nilsson

Regionala Nätverket för Turism

stockholm.png

Ledamot

Karin Mäntymäki

Nationella referensgruppen för kongresser och möten

SCR.png

Ledamot

Peter Jansson

Tf. VD, SCR Camping

STF.png

Ledamot

Magnus Ling

Generalsekreterare,

Svenska Turistföreningen

Ledamot

Susanne Norman

Direktör Regionala Flygplatser,

Swedavia

slao.png

Ledamot

Titti Rodling

VD, Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)

SJ_orginal.jpg

Ledamot

Krister Svensson

Chef Privatförsäljning & Samarbeten,

SJ

passagerar-rederierna.png

Ledamot

Marcus Risberg

Ordförande,

Passagerarrederiernas förening