top of page

Svensk Turisms styrelse 

Svensk Turisms styrelse utses av den årliga bolagsstämman. Styrelsen representerar stora aktörer i svensk besöksnäring och besitter bred och djup kompetens i frågor som är väsentliga för turismens och besöksnäringens strategiska utveckling. 

Den 24 maj 2023 utsågs följande ledamöter:

Jonas Siljhammar

Ordförande

VD, Visita

Martin Kits

Vice ordförande

Chef näringspolitik och opinionsbildning, Svensk Handel 

Fredrik Kämpfe

Ledamot 

Branschchef Transportföretagen Flyg

Marcus Risberg

Ledamot

VD, Destination Gotland

Ordförande, Passagerarrederiernas förening 

Claes Lindholtz

Ledamot

Direktör kommunikation och hållbarhet, SJ AB

Michael Carlsson

Ledamot

VD, KustCamp Gamleby, KustCamp Ekön

Ordförande, SCR Camping

Elisabet Elmsäter Vegsö

Ledamot

Näringspolitisk expert stads-och platsutveckling/besöksnäring, Svensk Handel

Anna Grönlund

Ledamot

Branschchef Sveriges bussföretag

Elisabeth Haglund

Ledamot

VD, Hotel Tylösand

Elionor Hennevelt

Ledamot

Näringspolitisk expert Turism, Visita

Richard Svartvik

Ledamot

Nordisk chef, Clarion Collection

bottom of page