Svensk Turism AB:s styrelse 

Svensk Turism AB:s styrelse utses av den årliga bolagsstämman.

I juni 2022 utsågs följande ledamöter:

Jonas Siljhammar

Ordförande

VD, Visita

Mats Hedenström

Vice ordförande

Näringspolitisk Chef, Svensk Handel

Tina Thorsell

Ledamot 

Chef, samhällspolitik, Transportföretagen

Marcus Risberg

Ledamot

VD, Destination Gotland

Ordförande, Passagerarrederiernas förening 

Krister Svensson

Ledamot

Chef SJ Försäljning, SJ

Michael Carlsson

Ledamot

VD, KustCamp Gamleby, KustCamp Ekön

Ordförande, SCR Camping

Elisabet Elmsäter Vegsö

Ledamot

Näringspolitisk expert stads-och platsutveckling/besöksnäring, Svensk Handel

Anna Grönlund

Ledamot

Branschchef Sveriges bussföretag

Elisabeth Haglund

Ledamot

VD, Hotel Tylösand

Titti Rodling

Ledamot

VD, Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)

Richard Svartvik

Ledamot

Head of operations Sweden and Latvia, Nordic Choice Hotels

Loggor ersättare ny-1-01.jpg

Maria Tolf

Ledamot

VD, ICA Supermarket Skeppet Kungshamn