top of page

Upplevelser kan inte flytta


Under en lång följd av år har vi kunnat se en kritisk utveckling för många mindre orter på den svenska gles- och landsbygden. Industrier har lagts ner eller flyttats utomlands och orterna har drabbats av växande arbetslöshet. Produktionen och industrin är ibland kortsiktig. Kravet på lönsamhet gör att omlokaliseringar ibland kan bli nödvändigt. Det är beklagligt och leder på lång sikt till minskad tillväxt.

Därför borde det vara naturligt för Sverige att satsa på den växande besöksnäringen. För Åreskutan ligger där den ligger, liksom Gröna lund och Liseberg, Höga kusten och Indalsälven för att nämna ett par exempel.

Den näring, turism- och besöksnäringen, som vi representerar är en av få svenska basnäringar som faktiskt växer. Antalet sysselsatta i branschen har ökat konstant de senaste tio åren och varje år genererar svenska och utländska besökare åtskilliga miljarder till den svenska statskassan och nya kunder till andra branscher lokalt och regionalt.

Det unika med turism- och besöksnäringen är att tillgångarna finns där de finns och att det inte går att flytta på dem. Sverige är fantastiskt och varje del av landet har sina upplevelser och sina miljöer som går att använda för inkomstbringande tjänster. Potentiella kunder saknas inte heller. Den internationella turismen ökade med 4,6 procent eller 36 miljoner människor under förra året. I samma takt som globaliseringen ger oss möjligheter att bli mer rörliga så förbättras också de privatekonomiska förutsättningarna för människor i världen. Fler och fler får därför råd att resa allt längre och oftare.

För alla oss som är engagerade i turism- och besöksnäringen känns det därför naturligt att satsa på denna växande bransch. Hittills har det dock varit tyst från regeringshåll med utfästelser om de nödvändiga satsningar som behövs för att kunna stärka en av våra viktigaste tillväxtbranscher. Det som framförallt skulle kunna gynna utvecklingen vore en kraftig uppräkning av medel för att marknadsföra Sverige som besöksmål. Vi har alla förutsättningar att kunna lyckas, vi har fantastiska miljöer och en väl utbyggd turistisk infrastruktur.

Svenska statens insatser för att marknadsföra Sverige som ett intressant besöksmål för internationella turister är små. Vid en jämförelse med övriga nordiska länder kan man konstatera att Sverige anslår ungefär 11 kronor per år och invånare medan man i Norge, Danmark och Finland satsar omkring tre gånger så mycket. Resultatet går också att se i statistiken, endast 22 procent av turisterna i Sverige kommer från utlandet jämfört med lite knappt 60 procent i exempelvis Danmark.

Den 16 april kommer regeringens ekonomiska vårproposition att debatteras i riksdagen. För oss känns det självklart att det då finns med en satsning på att marknadsföra Sverige som besöks- och turistnation. På längre sikt finns det ett behov av att ha gemensamma överläggningar mellan besöksnäringens företrädare, den fackliga rörelsen, och staten. Vi tror att det finns goda förutsättningar att utveckla besöksnäringen om alla aktörer bidrar gemensamt.

Mats Hulth VD Sveriges Hotell och Restaurangföretagare (SHR)

Hans Gerremo VD Svenska Liftanläggningars organisation (SLAO)

Lars Isacson VD Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page