top of page

Svensk Turism kommenterar Socialdemokraternas skuggbudget


Om Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas som turism- och besöksland så måste det till satsningar på exportfrämjande. Kunskapen om Sverige som besöksland och de kvaliteter som vi kan förmedla måste öka om vi ska kunna attrahera fler utländska turister att komma hit.

Efter att ha tagit del av Socialdemokraternas skuggbudget kan Svensk Turism konstaterar att man har tagit till sig av den retorik som den samlade besöksnäringen har fört fram om behovet av ytterligare satsningar på turistiskt exportfrämjande och internationell marknadsföring av Sverige som turistland. Socialdemokraterna föreslår att denna satsning ska göras som en del i en fördjupad dialog med turism- och besöksnäringen kring en gemensam strategis framtidsagenda.

Vidare har socialdemokraterna i sin motion ställt sig positiva till att satsa på forskning inom tjänstesektorn och föreslår en, för turismen, väldigt positiv infrastruktursatsning.

– Vi ser positivt på att Socialdemokraterna i sin skuggbudget föreslår branschutvecklingssamtal som bland annat skall innehålla ambitionsökningar vad gäller marknadsföringen av Sverige som turistland. Vi tolkar detta att man vill att de förslag som lämnades i den turistutredning som Anders Lindströms presenterade under våren 2007 ska genomföras. Förslaget innebär att nivån på de statliga anslagen till exportfrämjande inom turismen ska öka till 300 miljoner mot dagens 100. Dessutom föreslås en satsning på att Sverige ska kunna ta hem fler och större internationella idrotts- och kulturevenemang, säger Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson.

– Vi är dock samtidigt oroade över att Socialdemokraternas inte till sänka arbetsgivaravgifterna för vissa delar av tjänstesektorn. Vår näring erbjuder ofta ungdomar sitt första jobb och därmed en möjlighet att ta steget in på arbetsmarknaden. Vår analys är att sänkta arbetsgivaravgifter kommer att skapa många nya jobb, fortsätter Nils Carlsson.

Senaste inlägg

Visa alla

En satsning på turistmarknadsföring behövs!

Svensk Turism kommenterar budgetpropositionen Svensk Turism konstaterar att regeringen inte har valt att lyssna på den samlade turism- och besöksnäringens krav på ytterligare medel för att marknadsför

Комментарии


bottom of page