top of page

Tunn socialdemokratisk skuggbudget


Inte heller det motförslag, den så kallade "skuggbudgeten" som Socialdemokraterna och Per Nuder lade fram igår (den 2 maj) innehöll några förslag till ytterligare satsningar på att marknadsföra Sverige som resmål utomlands.

Däremot innehöll förslaget ett förslag om att utveckla en nationell strategi (Branschsamtal) för besöksnäringen. Vilket har efterfrågats av bland annat Svensk Turism. Dessutom förslår man att staten, tillsammans med näringslivet och kommunerna ska ska arbeta aktivt för att med att få fler stora evenemang till Sverige. Svensk turism sympatiserar med båda dessa förslag. Svensk turism vill däremot uttrycka en stark oro förslaget om rätt till heltid som finns med i motionen. Det är viktigt att olika branschers specifika förutsättningar vägs in innan ett sådant förslag verkställs.

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page