top of page

Positiv utveckling för turismen till Sverige


I Sverige ökade antalet utländska gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser med nära 9 procent under förra året. Det visar 2007 års upplaga av Fakta om svensk turism och turistnäring. Data från FN-organet World Tourism Organisation (UNWTO) som också presenteras i publikationen, visar att det internationella resandet i världen ökade med 4,5 procent under 2006. I Europa var ökningen 4 procent. Sverige som destination har därmed haft en betydligt bättre utveckling än övriga världen.

Sedan 1991 har den utländska turismen till Sverige, mätt i antal utländska gästnätter, ökat med 95 procent. Under samma period har det internationella resandet i världen enligt UNWTO ökat med 90 procent. I Europa har ökningen varit 75 procent.

När Nutek offentliggjorde 2007 års upplaga av Fakta om svensk turism och turistnäring framgick det att turismen i Sverige är större än någonsin. Nuteks tf generaldirektör Sune Halvarsson sa i en kommentar att för på lång sikt skapa en konkurrenskraftig turistnäring krävs bland annat att de offentliga insatserna samordnas. Samordning ger näringen goda förutsättningar att fortsätta växa och bidra till sysselsättning och tillväxt, menade Halvarsson.

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page