top of page

God konjunktur ökade turismen


Antalet gästnätter i Sverige ökade totalt till nära 48 miljoner eller 6,3 procent under 2006. Logiintäkterna på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser ökade med drygt 9 procent till totalt nära 17 miljarder kronor.

- Turismen i Sverige är större än någonsin och för att på lång sikt skapa en konkurrenskraftig turistnäring krävs bland annat att de offentliga insatserna samordnas, säger Nuteks tf generaldirektör Sune Halvarsson. Samordning ger näringen goda förutsättningar att fortsätta växa och bidra till sysselsättning och tillväxt.

Enligt FN-organet World Tourism Organisation (UNWTO) ökade det internationella resandet i världen med 4,5 procent under 2006. I Europa var ökningen 4 procent. Antalet utländska gästnätter i Sverige på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser ökade med nära 9 procent. Sverige som destination har därmed haft en betydligt bättre utveckling än övriga världen. Sedan 1991 har den utländska turismen till Sverige, mätt i antal utländska gästnätter, ökat med 95 procent under samma period har det internationella resandet i världen enligt UNWTO ökat med 90 procent. I Europa har ökningen varit 75 procent.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page