top of page

Gemensam strategi och koordinering kan ge större effekt


Svensk Turism konstaterar att det inte finns med några direkta satsningar på turismen i den budget som presenterades igår den 20 september. Inom andra områden görs det insatser som kan komma att påverka turism- och besöksnäringen. Turismen påverkas av en mängd olika områden och det finns därför ett stort behov av helhetssyn och koordinering.

Turismen är en växande och viktig framtidsbransch som förra året omsatte 215 miljarder och genererade exportintäkter på över 75 miljarder. Trots det görs det ingen samlad bild av hur olika förslag påverkar denna näring.

Turism och besöksnäringen är en näring som finns i hela landet. Ofta är företagen och verksamheterna förlagda till glesbygd och man påverkas således negativt av alla förslag som innebär ökade transportkostnader. Regeringens aviserade höjning av bensinskatten är därför oroväckande.

På den positiva sidan återfinns bland annat sänkningen av socialavgifterna för delar av branschen. Svensk turism reagerar dock på att förslaget uppenbarligen har ändrats så att, tvärt om mot tidigare besked, hotell och campingplatser inte omfattas av nedsättningen.

Senaste inlägg

Visa alla

En satsning på turistmarknadsföring behövs!

Svensk Turism kommenterar budgetpropositionen Svensk Turism konstaterar att regeringen inte har valt att lyssna på den samlade turism- och besöksnäringens krav på ytterligare medel för att marknadsför

Comentários


bottom of page