Framgångsrikt år för Svensk Turism


Med 2006 i backspegeln kan vi på Svensk Turism summera vad som hänt under året, och konstatera att vi har nått framgång i flera för företagare inom turism- och besöksnäringen viktiga frågor.

Skollagen: det är fortfarande möjligt att ta ut mindre summor för finansiering av friluftsdagar, utflykter och skolresor till exempelvis fjällvärlden och djurparker.

Flygskatten: förslaget om flygskatt återtogs av den nya regeringen.

Liftmomsen: momsen på skidliftar sänktes från årsskiftet till 6 procent.

Visstidsanställningar/säsongsanställningar: det gamla, för näringen skadliga, förslaget omarbetas och nyanseras.

Differentierad moms: utredningsförslaget att slopa den differentierade momsen och införa en enhetlig moms på c:a 22 procent tycks inte bli av.

Utredningen om den s k Marknadspengen: efter förslag av Svensk Turism fick denna utredning tilläggsdirektiv att också titta på förutsättningarna för statliga ekonomiska garantier för stora evenemang inom kultur och idrott.

Senaste inlägg

Visa alla