top of page

En bra utgångspunkt för en fortsatt framtidsdialog mellan Turistnäringen och Näringsdepartementet


Svensk Turism har idag, tillsammans med företrädare för den samlade svenska turism- och besöksnäringen, haft ett dialogmöte med regeringen för att diskutera turism- och besöksnäringens möjligheter och utmaningar. Förhoppningen är att detta möte ska resultera i en gemensam strategi för hur näringen och staten gemensamt bäst kan stötta förutsättningarna för att utvecklas branschen.

Turismen är en växande och viktig framtidsnäring som kan generera stora ekonomiska intäkter och skapa många nya jobb i framtiden. Det var en av utgångspunkterna för det dialogmöte som idag genomfördes mellan företrädare för besöksnäringen och staten.

Huvuddelen av samtalen kom att handla om behovet av att fullfölja de förslag som fanns med i den turistutredning ”Tillväxt genom turistnäringen” som i maj lämnades till regeringen. Det var främst två förslag från utredningen som diskuterades. Dels förslaget om att öka anslaget till internationella exportfrämjande insatser och dels att verka för att Sverige får stå som värd för fler stora idrotts- och kulturevenemang.

Dessutom diskuterades behovet av satsningar på infrastruktur inom turistområdet, bland annat i form av nya direktflyglinjer till Sverige och bättre standard på inrikestransporter.

– Vi ser väldigt positivt på det initiativ som regeringen har tagit och ser fram emot en fortsatt dialog. Turism- och besöksnäringen har stora framtidsutsikter och är redan idag en stor och viktig basnäring. Med den rätta politiska viljan kan vi leverera åtskilliga miljarder till statskassan och skapa tiotusentals nya jobb de närmaste åren, säger Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson.

Senaste inlägg

Visa alla

En satsning på turistmarknadsföring behövs!

Svensk Turism kommenterar budgetpropositionen Svensk Turism konstaterar att regeringen inte har valt att lyssna på den samlade turism- och besöksnäringens krav på ytterligare medel för att marknadsför

Komentarze


bottom of page