top of page

Regeringens uppdrag till Tillväxtverket

I slutet av november 2019 meddelade regeringen att man avser att finansiera en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer och Tillväxtverket fick uppdraget att i en uppstartsfas stödja näringen i det arbetet.

Regeringens uppdrag

Regeringens pressmeddelande

bottom of page