Besöksnäringens samverkansarena

Svensk Turism AB bygger nu tillsammans med Tillväxtverket en samverkansarena för besöksnäringen. 

Samverkansarenan ska företräda besöksnäringens intressen, inklusive dess små och medelstora företag, formulera näringens behov och ha en drivande roll i näringens utveckling. 

 

Samverkansarenan ska tydliggöra hela värdekedjans roll i att leverera hållbara destinationer och upplevelser till våra besökare. Besöksnäringen behöver samlas för en starkare gemensam struktur och mobilisera engagemang och resurser för att möta de offentliga insatserna. Det handlar om att skapa mervärde för alla som företräder resa, bo, äta och göra vilket också innebär att vi behöver tydliggöra aktörssystemet för företagen så att resurser utnyttjas på bästa sätt. Arenans främsta uppgift blir att realisera den strategi som just nu arbetas fram inom Svensk Turism och tydliggöra vem som gör vad i olika insatser. 

I slutet av november 2019 meddelade regeringen att man avser att finansiera en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer. Tillväxtverket fick uppdraget att i en uppstartsfas stödja näringen i det arbetet . Svensk Turism AB:s är den aktör som fått Tillväxtverkets uppdrag att etablera arenan. 

Svensk Turism AB företräder redan idag besöksnäringen och är en plattform för turismen i Sverige och utgör en lämplig grund i det bygge av samverkan som arenan ska utgöra i framtiden. Svensk Turism AB vill samla hela besöksnäringen och bidra till en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring i Sverige, byggd på företagens behov och möjligheter, i samverkan med det offentliga.

 

Syftet med samverkansarenan är att bidra till näringens långsiktiga utveckling och målet är att ha samverkansarenan på plats redan i november 20220.  Arbetet påbörjades i mars 2020 och på denna sida kommer vi att samla information om processen med att etablera samverkansarenan. 

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB