Besöksnäringens samverkansarena

Svensk Turism AB bygger nu tillsammans med Tillväxtverket en samverkansarena för besöksnäringen. 

Samverkansarenan ska företräda besöksnäringens intressen, inklusive dess små och medelstora företag, formulera näringens behov och ha en drivande roll i näringens utveckling. 

 

Samverkansarenan ska tydliggöra hela värdekedjans roll i att leverera hållbara destinationer och upplevelser till våra besökare. Besöksnäringen behöver samlas för en starkare gemensam struktur och mobilisera engagemang och resurser för att möta de offentliga insatserna. Det handlar om att skapa mervärde för alla som företräder resa, bo, äta och göra vilket också innebär att vi behöver tydliggöra aktörssystemet för företagen så att resurser utnyttjas på bästa sätt. 

I slutet av november 2019 meddelade regeringen att man avser att finansiera en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer. Tillväxtverket fick uppdraget att i en uppstartsfas stödja näringen i det arbetet . Svensk Turism AB:s är den aktör som fått Tillväxtverkets uppdrag att etablera arenan. 

Svensk Turism AB företräder redan idag besöksnäringen och är en plattform för turismen i Sverige och utgör en lämplig grund i det bygge av samverkan som arenan ska utgöra i framtiden. Svensk Turism AB vill samla hela besöksnäringen och bidra till en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring i Sverige, byggd på företagens behov och möjligheter, i samverkan med det offentliga.

 

Syftet med samverkansarenan är att bidra till näringens långsiktiga utveckling och målet är att ha samverkansarenan på plats under 2021.  Arbetet påbörjades i mars 2020 och på denna sida kommer vi att samla information om processen med att etablera samverkansarenan.