Visit the Future


Svensk Turism driver tillsammans med Tillväxtverket och Visit Sweden ett spännande framtidsprojekt - Visit the Future. Projektet kom till utifrån återkommande diskussioner kring den extremt snabba utveckling som sker inom tex digitalisering, branschglidningar, konsumtionsbeteenden, affärsmodeller och vad allt det kommer att betyda för besöksnäringens fortsatta utveckling.


Inom projektet tittar vi på förutsättningar och förändringar i samhällets och näringslivets strukturer som har skett och framförallt kommer ske. Syftet med projektet är att identifiera och belysa dessa områden och att ge idéer till hur besöksnäringen bör anpassa sig och proaktivt utvecklas för att dra nytta av framtidens utveckling. Målet är att resultatet ska kunna ligga till grund för en framtida strategi för svensk besöksnäring.


En stor del av projektet har genomförts genom Think Tanks utifrån identifierade teman. Till varje tema har ett antal talare, debattörer och framtidsexperter från olika branscher bjudits in för att beskriva sin framtidssyn inom det specifika ämnesområdet. Det har varit alltifrån Siemens, Volvo Cars, Microsoft, King/Spray, Priveq, Almi Invest, Dataspelsbranschen, Tillväxtverket, Visit Sweden , AirBnB London m.fl. som delat med sig av sina framtidstankar.

Presentationerna har sedan följts av livliga och spännande diskussioner med experterna och ett antal inbjudna åhörare.


Allt detta sammanfattas nu i en nuläges- och framtidsstudie som presenteras under hösten 2017.


Läs mer om våra teman och vilka tankar och idéer som dök upp inom respektive tema på hemsidan: www.visitthefuture.se

Senaste inlägg

Visa alla
Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB