top of page

Turismens årsbokslut 2015

Uppdaterat: 19 feb. 2019Tillväxtverkets årsbokslut för svensk turism 2015 visar på en fortsatt positiv utveckling. I Sverige ökade turismens totala omsättning med 7,0 procent eller med 18,5 miljarder kronor. Turismens exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med hela 17,9 procent, eller med 17,1 miljarder kronor under 2015, och bidrog därmed till att skapa tillväxt i Sverige.


Turismens andel av svensk ekonomi var oförändrad på 2,7 procent år 2015, men fortsatte att växa i relation till Sveriges totala export och sysselsättning. Den främsta drivkraften är en mycket stark tillströmning av utländska besökare.


Turismen fortsatte att växa även under 2015, med ökad export och sysselsättning som följd av detta. Under 2015 växte bland annat  turismens exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige) med 17,9 procent eller 17,1 miljarder kronor. Sveriges totala export av varor och tjänster ökade med 7,7 procent. Under 2015 ökade också turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export till 6,0 procent, en andel som vuxit från 3,9 procent sedan år 2000.


Under 2015 stärktes även turismens effekter på personer i arbete i förhållande till den totala sysselsättningsutvecklingen i Sverige. Antalet sysselsatta som ett resultat av turism ökade med 9 000 personer till 165 400. Detta motsvarade en ökning med 5,8 procent vilket kan jämföras med Sveriges totala sysselsättningsökning för 2015 med 1,5 procent.

Svensk Turisms film om svensk besöksnäring uppdateras nu med de nya siffrorna och kommer att publiceras på hemsidan i början av juli.


Senaste inlägg

Visa alla

Handelns betydelse för gränskommunerna ökar

Svensk Handel har tittat på gränskommunernas utveckling när det gäller omsättning i detaljhandeln och kan konstatera att gränshandeln fortfarande är stark. - Gränshandeln är oerhört viktig för kommune

Comments


bottom of page