top of page

Svensk Turisms seminarier i Almedalen


Svensk Turism arrangerar två seminarier under Almedalsveckan 2018. Det ena fokuserar på den svenska naturturismen och det andra tar avstamp i besöksnäringens framtidsspaningar och den statliga utredningen ”Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring".


Seminarium: Naturturismen skapar jobb och hållbar utveckling i hela landet Tid: Onsdag 4 juli kl. 13:20 - 13:50 Plats: Värdshuset Lindgården, Strandgatan 26

Arrangörer: Svensk Turism, Naturturismföretagen (fd Ekoturismföreningen) och Visita

Besöksnäringen är en av våra snabbast växande näringar. Fördubblad omsättning, tredubblad export och 45 000 jobb sedan millennieskiftet. Inte minst vår svenska natur och aktiviteter på landsbygden är starka reseanledningar. Samtidigt återstår det mesta att göra. Vi kan skapa ännu fler jobb på landsbygden. Genomtänkta insatser behövs för en mer professionell bransch, som kan bidra till hållbar tillväxt utanför våra storstäder. Under Almedalsveckan presenteras besöksnäringens nationella strategi för naturturism.

Strategin beskriver naturturismens nuläge och tre utvecklingsområden: naturen, näringen och samhället. Den presenterar även mer än ett dussin förslag om vad vi i besöksnäringen, politiker, beslutsfattare och offentliga aktörer gemensamt behöver göra för att utveckla svensk naturturism. Lyssna när branschföreträdare, destinationsutvecklare och politiker diskuterar strategin och naturturismens fortsatta tillväxt på svensk landsbygd.


Strategin överlämnas till Stina Billinger, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg.


Seminarium: Gemensamt utvecklar vi Sverige – nu och i framtiden

Tid: Torsdag 5 juli kl. 08.30-9.15 OBS Ny tid! Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1

Arrangörer: Svensk Turism, Svensk Handel, Transportföretagen och Visita

Besöksnäringen skapar jobb, tillväxt och framtidstro i hela landet. Snabba samhällsförändringar och innovationer skapar både möjligheter och utmaningar. Hur kan politik och myndigheter tillsammans med besöksnäringen stödja en positiv utveckling som kan få hela Sverige att leva? Ta del av en diskussionsdebatt byggd på näringens framtidsspaningar och den statliga utredningen ”Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring".

Senaste inlägg

Visa alla

Besöksnäring i städer och på landsbygd

Besöksnäringen har ökat som andel av ekonomin, både i städer och på landsbygder. En ny rapport från SKL kartlägger kunskapsläget kring besöksnäringens betydelse för lokal/regional utveckling och ger e

Comments


bottom of page