top of page

Svensk Turism i Almedalen 2014

Den 1 juli 2014 bjuder Svensk Turism AB in till ett spännande seminarium om besöksnäringens utveckling. Seminariet går under rubriken "Besöksnäringen - Sveriges nästa kassako?"


Att nå målet om fördubblad besöksnäring till 2020 är både en stor möjlighet och en utmaning för Sverige. En viktig del av resan dit handlar om tillgänglighet, ekonomi, hållbar utveckling och förutsätter en politik som utgår från näringens förutsättningar.


Besöksnäringens roll för Sveriges tillväxt är oomstridd. Redan idag är dess exportvärde större än för flera traditionella basnäringar. Men orosmoln tornar upp sig.  Det handlar om konkreta hot som begränsningar för flyget, svaveldirektivet för sjöfarten, skattehöjningar och utdragna tillståndsprocesser. Allt detta kan påverka turistströmmarna negativt, för att inte tala om bristande FoU, minskade resurser för internationell marknadsföring samt stora behov av fortsatt regelförenkling. Detta är frågor med politisk sprängkraft och som ställer krav på god insikt i besöksnäringens förutsättningar.


Hur ser partierna på politikens roll visavi en växande besöksnäring? Kan politiken stärka företagens möjligheter att skapa sysselsättning och tillväxt i hela landet? Hur ser de på det offentligas roll och sist men inte minst, på anslagen för att marknadsföra Sverige och för innovation och utveckling?


Tid: Tisdag 1/7 2014 kl 12.45-14.00 Lokal: Vinoteket, Strandgatan 20 Moderator: Nicklas Mattsson, chefredaktör magasinet Entreprenör. 

Senaste inlägg

Visa alla

Nyhetsbrev från Svensk Turism

Några gånger per år publiceras ett nyhetsbrev här på hemsidan. I decemberbrevet du kan läsa om följande: Vad händer på Svensk Turism AB? - Save the date - Svensk Besöksnäringskongress, 18-19 mars 2015

Comments


bottom of page