top of page

Seminarium: Gemensamt utvecklar vi Sverige – nu och i framtiden


På seminariet "Gemensamt utvecklar vi Sverige – nu och i framtiden" i den 5 juli i Almedalen, konstaterades att digitaliseringen har gett besöksnäringen både nya möjligheter men också nya utmaningar och att reglerna behöver förändras men att det hittills har varit svårt.

Seminariet leddes av moderator Anna Hag från Visita och medverkade gjorde Helena Lindahl riksdagsledamot och ledamot i näringsutskottet (c), Susanne Andersson Pripp ordförande, Svensk Turism, Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk Handel och styrelseledamot Svensk Turism, Jonas Siljhammar, vd Visita, vice ordförande Svensk Turism samt Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag, styrelseledamot Svensk Turism.


Utgångspunkten för seminariet var den statliga utredningen ” Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” (SOU 2017:95) vars förslag i stort välkomnas av aktörerna inom den samlade besöksnäringen som nu menar att det är hög tid att förverkliga flera av utredningens förslag i reella politiska initiativ.

Helena Lindahl, själv från norra Sverige, menade att besöksnäringen har en viktig uppgift att fylla för att skapa arbete och tillväxt i hela Sverige.


-Men det måste gå att anpassa regelverk och krav från myndigheter efter olika förutsättningar och villkor. Jag pratade nyligen med en liten företagare i norra Sverige som ägnat tre dagar åt att fylla i obligatoriska blanketter från Statistiska Centralbyrån. Det är inte rimligt – för en liten egenföretagare är varje timme viktigt, det handlar om överlevnad, sa Helena Lindahl.


- Det tas idag en rad strategiska beslut för att utveckla Sverige som turistdestination - både från näringens sida och genom olika politiska insatser. De här insatserna behöver nu stärkas med en politisk långsiktighet som möter en av landets snabbast växande näringar. För vår näring är verkligen att räkna med. 2017 omsatte svensk besöksnäring 317 miljarder, sa Susanne Andersson Pripp.


– Digitaliseringen kan hjälpa till att förstärka upplevelsen även för besöksnäringen, sa Mats Hedenström.


–Vårt kompetensbehov kommer öka drastiskt. Det är viktigt att satsa på utbildning inom alla våra sektorer. Och det måste vara utbildning med kvalitet, som förmår locka duktiga människor till hela besöksnäringen, poängterade Jonas Siljhammar.


– Kör och vilotider ställer till problem för våra företag i besöksnäringen. Trafiken är många gånger oförutsägbar och resenärer har ibland behov och önskemål som dyker upp under en resa, vi har exempel på resenärer som på shoppingresor inte kommit till bussen i tid och föraren får ge sig ut och leta. Det måste vara möjligt att anpassa bussresan efter det utan att förare och företagare riskerar böter och sanktionsavgifter, i förlängningen till och med indragna trafiktillstånd, grunden för ett bussföretags existens., sa Anna Grönlund.

Senaste inlägg

Visa alla

Besöksnäring i städer och på landsbygd

Besöksnäringen har ökat som andel av ekonomin, både i städer och på landsbygder. En ny rapport från SKL kartlägger kunskapsläget kring besöksnäringens betydelse för lokal/regional utveckling och ger e

Comments


bottom of page