top of page

Regeringen föreslår sänkt moms på naturguidningar


Sedan 2009 har Ekoturismföreningen regelbundet tagit upp det orimliga i momsnivån för naturguidning. Nuvarande system innebär sex procents moms när man exempelvis besöker en djurpark men 25 procent när man går ut och tittar på älg i skogen. På samma sätt beskattas en guidad busstur med sex procent men om man blir guidad på cykel samma väg ligger momsen på 25%.

Nu har regeringen lyssnat och vill sänka momsen på naturguidningar från 25 till sex procent. Förhoppningen är att naturturismen ska öka och ge fler jobb ute i landet. Tanken är att sänkningen, som nu går ut på remiss, ska ingå i höstbudgeten. I så fall kan den bli verklighet vid årsskiftet.


Det här är ett välkommet steg och ligger i linje med övriga satsningar som idag görs på att stärka svensk naturturism. Bland annat har regeringen tilldelat Tillväxtverket medel för hållbar produktutveckling inom natur - och kulturturism och Visit Sweden medel för att öka kännedomen om Sverige som naturdestination. Utöver detta så arbetar Ekoturismföreningen, Svensk Turism, Visita m.fl. med en nationell delstrategi för svensk naturturism för att genom den visa vägen för tillväxt och nya jobb inte minst på landsbygden.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page