top of page

Nylansering och spridning av den nationella strategin för svensk besöksnäring på www.strategi2020.se

Arbetet med att implementera Nationell strategi för besöksnäringen – hållbar tillväxt för företag och destinationer går in en ny fas. Nu finns sajten www.strategi2020.se där strategin kan laddas ned både i fullformat och i en ny, lättillgänglig populärversion.

– Intresset för den nationella besöksnäringsstrategin har varit massivt sedan lanseringen i somras. Under hösten har vi fokuserat på att sprida kunskap om strategin via föredrag och möten. Detta har varit oerhört efterfrågat. Nu kan vi öka tempot och erbjuda ett kompletterande, snabbare och enklare sätt att ta del av strategin, säger Magnus Nilsson, styrelseordförande i Svensk Turism AB.

Nationell strategi för besöksnäringen – hållbar tillväxt för företag och destinationer har som målatt svensk turism år 2020 ska omsätta 500 miljarder, ha en sysselsättning motsvarande 260 000 års­verken, ett exportvärde på 200 miljarder och erbjuda 35 exportmogna destinationer. Besöksnäringen ska då vara en betydelsefull svensk basnäring. 2009 var sysselsättningen 160 000 helårsverken, omsättningen 252 miljarder och turistexporten 94 miljarder.

En viktig hörnsten i strategin är destinationsutveckling. Bland annat föreslås bildandet av ett nytt destinationsutvecklingsbolag, och en arbetsmodell för detta. Utgångspunkten blir att på ett effektivt sätt dra nytta av de prioriteringar och erfarenheter som finns hos VisitSweden, och av det stora engagemanget i svenska destinationer.

– Bolaget är under bildande. Vi är ett antal aktörer som samlas kring strategin och driver den vidare och destinationsutvecklingsbolaget är en prioriterad del av detta, säger Eva Östling Ollén, vd för SHR.

Strategin har arbetats fram av Svensk Turism i samarbete med VisitSweden, Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors Board, Nätverket Sveriges Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet, med finansiellt stöd från Jordbruksverket, och i dialog med ytterligare en mängd aktörer inom näringen.

Svensk Turism AB, som representerar cirka 10 000 företag i besöksnäringen är närings­representant och hälftenägare i VisitSweden där staten, via Näringsdeparte­mentet, äger den andra halvan. Bland Svensk Turisms huvudägare finns Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Svensk Handel, Svenska Liftanläggningars Organisation (SLAO), Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation (SCR), Transportgruppen, Svenska Turistföreningen (STF) och FörTur.

Vid frågor eller för ytterligare kommentarer, kontakta: Magnus Nilsson, styrelseordförande Svensk Turism AB och vd Kolmårdens Djurpark Eva Östling Ollén, vd SHR Thomas Brühl, vd VisitSweden

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page