top of page

Lars Isacson ny ledamot i Svensk Turism


Den 26 april höll Svensk Turism AB bolagsstämma i Stockholm. Bolagets verksamhet redovisades och stämman valde in Lars Isacson, VD SCR - Sveriges Camping som ny ledamot i styrelsen. Eva Werkelin tackades samtidigt för sitt stora engagemang och bidrag in i bolaget och besöksnäringens utveckling under sina 10 år som styrelseledamot.

Elisabeth Haglund fick fortsatt förtroende som ordförande för Svensk Turism.


Svensk Turisms styrelse

Elisabeth Haglund, ordförande, Vd Hotel Tylösand

Eva Östling, vice ordförande, Vd Visita

Christer Fogelmarck, Svenska Nöjesparksföreningen

Mats Forslund, Vd Jämtland Härjedalen Turism (JHT)

Crister Fritzson, Vd SJ

Mats Hedenström, Näringspolitisk chef Svensk Handel

Magnus Ling, Generalsekreterare Svenska Turistföreningen (STF)

Ola Nilsson, Regionala Nätverket för Turism

Susanne Norman, Direktör Regionala flygplatser Swedavia

Titti Rodling, Vd Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)

Patric Sjöberg, Vd Stockholmsmässan

Jari Virtanen, Ordförande Passagerarrederiernas Förening

Lars Isacson, VD SCR Svensk Camping

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page