top of page

Guide: EU-stöd till verksamma inom besöksnäringen


Europeiska kommissionen arbetar ständigt med att utveckla nya verktyg och tjänster som bidrar till att öka konkurrenskraften hos den europeiska besöksnäringen.

Det finns många EU-program av potentiellt intresse för näringen och för att bättre tillgängliggöra dessa för privata och offentliga aktörer har en särskild guide tagits fram. Guiden fokuserar på praktiska frågor som typ av turistrelaterade åtgärder som kan få stöd, typ och nivå av finansiering, vem som kan ansöka och hur man ansöker. Den pekar också på konkreta exempel på vad som har finansierats inom ramen för tidigare program, som en möjlig inspirationskälla. 

Senaste inlägg

Visa alla

Nyhetsbrev från Svensk Turism

Några gånger per år publiceras ett nyhetsbrev här på hemsidan. I decemberbrevet du kan läsa om följande: Vad händer på Svensk Turism AB? - Save the date - Svensk Besöksnäringskongress, 18-19 mars 2015

Umeå hetare än Angkor Wat

När den ansedda tidningen New York Times rankar årets intressantaste resmål tar sig två svenska platser in på listan. På The New York Times lista över 52 platser att besöka under året finns två svensk

תגובות


bottom of page