Guide: EU-stöd till verksamma inom besöksnäringen


Europeiska kommissionen arbetar ständigt med att utveckla nya verktyg och tjänster som bidrar till att öka konkurrenskraften hos den europeiska besöksnäringen.

Det finns många EU-program av potentiellt intresse för näringen och för att bättre tillgängliggöra dessa för privata och offentliga aktörer har en särskild guide tagits fram. Guiden fokuserar på praktiska frågor som typ av turistrelaterade åtgärder som kan få stöd, typ och nivå av finansiering, vem som kan ansöka och hur man ansöker. Den pekar också på konkreta exempel på vad som har finansierats inom ramen för tidigare program, som en möjlig inspirationskälla. 

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB