top of page

Flygplatserna är en förutsättning för turism


Att lägga ned flygplatser i Sverige av miljöskäl gör ingen skillnad för flygets globala miljöpåverkan, men innebär en dramatisk försämring för svensk turism. Det skriver landshövding BJÖRN ERIKSSON och vice kommunstyrelseordförande LENA MICKO tillsammans med företrädare för turism- och flygbranschen.


Den svenska turism- och besöksnäringen omsätter i dag 215 miljarder per år och sysselsätter drygt 150 000 årsverken. Exportvärdet - utländska turisters konsumtion i Sverige - utgör hela 75 miljarder. Att de utländska turisterna dessutom betalar moms på sin konsumtion till ett totalt värde av 11 miljarder är en ren bonus för svenska staten. Därmed är turismnäringen större än personbilsexporten och definitivt en svensk basnäring. Genom Sveriges läge i norra Europa är vi i hög grad beroende av ett brett utbud av flyglinjer. Detta behov finns inom såväl affärsresande som privatresande och det finns i hela landet. Många kommuner är helt beroende av flygtrafik för att hålla restiden till omvärlden på en rimlig nivå. Ska svensk turism- och besöksnäring kunna fortsätta att växa är väl fungerande flygplatser en förutsättning.


Det finns flera goda exempel och en mycket stor potential. Sedan 2006 har VisitSweden på ett framgångsrikt sätt initierat regionala partnerskap tillsammans med bland andra Luftfartsverket för att öka tillgängligheten och antalet besökare till Sverige. Detta har genererat tusentals nya resenärer till bland annat Lappland, där direktflyget har varit en förutsättning. Totalt finns i dag cirka 50 flygplatser i landet, varav ett 30-tal drivs i kommunal, landstingskommunal eller privat regi. Resten drivs av staten genom Luftfartsverket. Tillsammans bildar de icke statliga flygplatserna ett komplement och ett finmaskigt nät av flygförbindelser som har en stor betydelse för den svenska turism- och besöksnäringen och för hela näringslivet, sysselsättningen och den regionala balansen. Flygets aktörer tar på bred internationell front ansvar för sin klimatpåverkan. Detta sker genom åtgärder i bättre teknik, förbättrad infrastruktur, effektiviseringar i flygtrafiksystemet och effektiva ekonomiska styrmedel.


I den pågående debatten om, och arbetet kring, regeringens infrastrukturproposition är det av stor vikt att de svenska flygplasterna ses som en resurs för hela Sverige och för turism- och besöksnäringens utveckling. Att med miljömotiv medverka till att lägga ner ett antal mindre flygplatser i Sverige kommer inte att göra vare sig till eller från när det gäller flygets globala miljöpåverkan. Däremot kommer det att dramatiskt försämra tillgängligheten till de delar av landet som bäst behöver den. Internationell och nationell tillgänglighet behövs för att utveckla svensk turism och det är idag bara flyget som är ett realistiskt alternativ för en sådan tillgänglighet. En sämre tillgänglighet för turister som använder flyget till och i Sverige innebär bara att man väljer andra destinationer utanför Sverige, vilket innebär ett minskat inflöde av utländsk valuta och minskade momsintäkter för staten.


Nils Carlsson Ordförande Svensk Turism

Björn Eriksson Landshövding Östergötlands län Ordförande Stora Turismpriset

Mats Hulth Vd Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Vice ordförande Svensk Turism

Lena Micko Vice kommunstyrelseordförande Linköping

Peeter Puusepp Generalsekreterare Svensk Flyg

Senaste inlägg

Visa alla

Kraftig ökning av turistexporten 2007

Den totala svenska turistkonsumtionen ökade under 2007 med drygt 4 procent till totalt 237 miljarder kronor. Sysselsättningen steg med 8 procent till 160 300 årsanställda. Turistexporten, det vill säg

Dags att leva upp till regeringsförklaringen!

Det har varit fest i Östersund. VM i Skidskytte har nyligen avslutats. Ett VM i en av de snabbast växande TV-sporterna med stora tittarskaror såväl på arenan som i TV-soffan. Tänk att en satsande regi

Comments


bottom of page