top of page

Dags att leva upp till regeringsförklaringen!


Det har varit fest i Östersund. VM i Skidskytte har nyligen avslutats. Ett VM i en av de snabbast växande TV-sporterna med stora tittarskaror såväl på arenan som i TV-soffan. Tänk att en satsande region, stad och idrott tillsammans kan åstadkomma en sådan fest för hela Sverige. Därför hade man hoppats på support från staten som en effekt av att statsminister Fredrik Reinfeldts löfte om satsningar på fler idrottsevenemang i Sverige regeringsförklaringen i oktober 2006. Det är det inte. Inget har nämligen hänt sedan statsministerns löfte. Regeringen verkar handlingsförlamad när man ska gå från ord till handling om att få fler internationella idrottsevenemang till Sverige.

Fördelarna med stora internationella idrottsevenemang är otvetydig. De innebär en koncentration av tillresta människor, varav många är utländska besökare. Hotellövernattningar och restaurangbesök ökar, affärernas omsättning stiger och den aktuella platsen och landet får stor uppmärksamhet i media och i allmänhetens ögon. Alltsammans förstås mycket bra för Sverige och så klart även för idrotten och regionen. Men riskerna är alldeles för snett fördelade. I ett evenemang som skidskytte-VM är staten den största vinnaren då bl.a. moms och andra intäkter för både förberedelser och genomförande går direkt till statskassan. Staten kammar hem fördelarna men tar överhuvudtaget ingen risk, medan Svenska Skidskytteförbundet och Östersunds kommun står för alla investeringar, gör allt arbete och bär all risk. Det håller inte.

Det var också vad utredningen om alternativa modeller för ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige som resmål tyckte och där man specifikt tittade på internationella idrottsevenemang. Att näringsdepartementet, genom utredningens fortsatta hanterande, har ansvaret för frågan är helt rätt. Evenemangen handlar om tillväxt, växande turism och fler arbetstillfällen och ska därför ses som just näringspolitik. I över ett år har utredningen nu legat på regeringens bord och inget konkret har hänt. Det är för dåligt. En utredning som lägger skarpa förslag och en statsminister som utlovar satsningar i sin regeringsförklaring skapar förväntningar. Inga sådana har ännu infriats eller levererats. Det är tyst från regeringskansliet.

Eller förresten, helt tyst är det inte. För en vecka sedan avslogs ansökan från skidskytte- och dragkamps-VM om ett statligt stöd för sina evenemang. Det går väldigt dåligt ihop med regeringsförklaringen.

Sverige har bra förutsättningar att vara värd för större evenemang. Men snart blir vi frånsprungna av länder vars regeringar redan har insett att detta är viktigt för deras länder. Det behövs en strategi och en vilja att bidra till den fantastiska utvecklingsmöjlighet för Sverige som destination och land som idrotten och turistnäringen ger.

Svensk idrott och svensk turism har drivit på i denna fråga i flera år. Nu vill vi att ansvariga ministrar i regeringen snabbt kallar till ett möte för att lämna besked på vad regeringen tänker göra. Den 15:e april ska Vårpropositionen läggas på Riksdagens bord. Vår förhoppning är att en rejäl satsning på internationella evenemang finns med då. Svik inte ert löfte, vi har väntat länge nog.

Karin Mattsson & Nils Carlsson Ordförande Riksidrottsförbundet

Ordförande Svensk Turism

Senaste inlägg

Visa alla

Kraftig ökning av turistexporten 2007

Den totala svenska turistkonsumtionen ökade under 2007 med drygt 4 procent till totalt 237 miljarder kronor. Sysselsättningen steg med 8 procent till 160 300 årsanställda. Turistexporten, det vill säg

Flygplatserna är en förutsättning för turism

Att lägga ned flygplatser i Sverige av miljöskäl gör ingen skillnad för flygets globala miljöpåverkan, men innebär en dramatisk försämring för svensk turism. Det skriver landshövding BJÖRN ERIKSSON oc

Comments


bottom of page