top of page

Besöksnäring i städer och på landsbygd


Besöksnäringen har ökat som andel av ekonomin, både i städer och på landsbygder. En ny rapport från SKL kartlägger kunskapsläget kring besöksnäringens betydelse för lokal/regional utveckling och ger en översiktlig bild av besöksnäringens omfattning och tillväxtmönster i olika typer av kommuner i Sverige.


Rapporten beskriver hur besöksnäringens utveckling skiljer sig mellan olika typer av kommuner och studerar orsaken till dessa skillnader. I täta stadskommuner sker utvecklingen inom besöksnäringen parallellt med stark tillväxt i andra sektorer. I mer glesa landsbygdskommuner kan det snarare vara besöksnäringen som är den enda växande näringen i ett annars tämligen stagnerande näringsliv. Detta innebär att olika typer av platser har olika typer av underliggande förutsättningar för att skapa tillväxt inom besöksnäringen och att besöksnäringens betydelse för att skapa tillväxt i andra näringar varierar. Sådana förutsättningar relaterar exempelvis till täthet, infrastruktur, tillgänglighet till arbetskraft m.m. 

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page