Besöksnäring i städer och på landsbygd


Besöksnäringen har ökat som andel av ekonomin, både i städer och på landsbygder. En ny rapport från SKL kartlägger kunskapsläget kring besöksnäringens betydelse för lokal/regional utveckling och ger en översiktlig bild av besöksnäringens omfattning och tillväxtmönster i olika typer av kommuner i Sverige.


Rapporten beskriver hur besöksnäringens utveckling skiljer sig mellan olika typer av kommuner och studerar orsaken till dessa skillnader. I täta stadskommuner sker utvecklingen inom besöksnäringen parallellt med stark tillväxt i andra sektorer. I mer glesa landsbygdskommuner kan det snarare vara besöksnäringen som är den enda växande näringen i ett annars tämligen stagnerande näringsliv. Detta innebär att olika typer av platser har olika typer av underliggande förutsättningar för att skapa tillväxt inom besöksnäringen och att besöksnäringens betydelse för att skapa tillväxt i andra näringar varierar. Sådana förutsättningar relaterar exempelvis till täthet, infrastruktur, tillgänglighet till arbetskraft m.m. 

Senaste inlägg

Visa alla

Svensk Turism startar nytt strategiarbete

Svensk Turism startar ett strategiarbete för att möta morgondagens turism. Viktiga frågor som miljö- och klimatutmaningarna behöver adresseras men också arbetsmarknadens omvandling på grund av digital

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB