top of page

Åtta av tio regioner har egen besöksnäringsstrategi

Den nationella strategin för svensk besöksnäring har haft stor betydelse för regionernas besöksnäringsarbete. Åtta av tio regioner/län har en gemensam strategi för besöksnäringen och flera regioner är på gång. De som inte har en gemensam strategi i dagsläget tar antingen fram en nu eller arbetar med frågorna genom lokala strategier på destinationerna i regionen. Sju av tio uppgav att den nationella strategin haft stor eller avgörande betydelse för innehållet i regionens/länets strategi.

Det visar en enkätundersökning riktad till Sveriges regionala turistchefer som genomfördes av Svensk Turism AB och Tillväxtverket under januari-mars 2014.  Enkätundersökningen utgör en del av den inventering av "Nationell strategi för svensk besöksnäring" som genomförts av Svensk Turism AB under 2013 och 2014. 

Vidare visar undersökningen att sju av tio uppger att den nationella strategin haft stor eller avgörande betydelse för innehållet i regionens/länets strategi. Destinationsutveckling och samverkan uppges vara de områden där den nationella strategin haft störst påverkan.


Exempel på motiverande kommentar var:


”Regionen har arbetat med besöksnäringens utveckling länge, men den nationella strategin har gett mer kraft bakom orden.”


Det är ett ramverk för en nationell ambition som vår region är en del av och levererar mot. Den adresserar även den regionala politiken.”


Enkätresultatet visar att det bubblar av olika satsningar som regionerna anser ha stor påverkan för att nå de nationella målen för svensk besöksnäring 2020. Satsningarna har stort fokus på processer, metoder, destinationsutveckling, utbildning, kvalitet  hållbarhet och forum för utveckling.


Bland utmaningarna respondenterna ser märks ordet samordning - samordning kopplat till att regioner och destinationer drar åt samma håll utifrån nya strategier och även samordning av fokusområden. Behov av kapital och rollfördelning mellan befintliga aktörer anges också som utmaningar för att nå de nationella målen för svensk besöksnäring 2020. Övriga förbättringsområden som nämns är kvalitetssäkring av utbildningar, infrastruktur, översyn av regler, lagar och skatter.


Projektledare för enkätundersökningen var Linn Uggerud från Svensk Turism AB och Therese Lindberg från Tillväxtverket. Magnus Nilsson, Svensk Turism AB har tillsammans med Christina Rådelius, Tillväxtverket och Thomas Laurell, Visita, deltagit i en styrgrupp för projektet "Inventering Nationell strategi för svensk besöksnäring". Projektet medfinansieras av Tillväxtverket. 

Senaste inlägg

Visa alla

Nyhetsbrev från Svensk Turism

Några gånger per år publiceras ett nyhetsbrev här på hemsidan. I decemberbrevet du kan läsa om följande: Vad händer på Svensk Turism AB? - Save the date - Svensk Besöksnäringskongress, 18-19 mars 2015

Comments


bottom of page