top of page

Information om projektet

I slutet av november 2019 meddelade regeringen att man avsåg att finansiera utvecklingen av en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer. Beslutet låg i linje med det som besöksnäringsutredningen lyfte fram och som stöds av näringens samtliga aktörer.

Tillväxtverket fick ett regeringsuppdrag att i en uppstartsfas stödja näringen i arbetet och i januari 2020 beviljades Svensk Turism AB:s ansökan om att få uppdraget att utveckla arenan.

Svensk Turism AB utsåg Ola Lindgren Nilsson till projektledare för att tillsammans med Linn Uggerud och styrelsen i Svensk Turism utforma den nya samverkansarenan. 

Projektet avslutades i augusti 2021 och inom projektet har förslag till upplägg och innehåll för en samverkansarena för besöksnäringen arbetats fram och lämnats över till Svensk Turism. Svensk Turism tar nu arbetet vidare för att samla besöksnäringens företag, formulera näringens behov och vara drivande i näringens hållbara tillväxt.

bottom of page