Information om projektet

I slutet av november 2019 meddelade regeringen att man avser att finansiera en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer. Beslutet ligger i linje med det som besöksnäringsutredningen lyfte fram och som stöds av näringens samtliga aktörer.

 

Tillväxtverket fick uppdraget att i en uppstartsfas stödja näringen i det arbetet och beviljade i januari 2020 Svensk Turism AB:s ansökan om att få uppdraget att etablera arenan. 

Svensk Turism AB har utsett Ola Lindgren Nilsson till projektledare för att tillsammans med Linn Uggerud och styrelsen i Svensk Turism utforma den nya samverkansarenan. Projektet att etablera samverkansarenan pågår till maj 2021. 

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB