top of page

Svensk Turism om den globala pandemin

Coronapandemin är långt ifrån över och är fortfarande en katastrof för människors hälsa och ekonomi världen över.

Besöksnäringen har drabbats oerhört hårt och vi kan förvänta oss efterdyningar även långt efter att den omedelbara krisen är över. Samarbetet inom Svensk Turism har aldrig varit viktigare och näringens arbetsgivar - och branschorganisationer samarbetar, håller varandra informerade och fortsätter att arbeta intensivt från olika håll för att stödja företagen. Regeringens insatser har också bidragit till att dämpa krisen men givetvis inte kunnat ändra på det näst intill totala stopp i efterfrågan som pandemin har orsakat.

 

Just nu kan det kännas svårt att ta sig an framtidsfrågorna för många men Svensk Turism arbetar intensivt med att lyfta blicken, se bortom detta och jobba på flera fronter för att säkerställa att svensk besöksnäring är rätt rustad när pandemin väl lättar. Etableringen av en samverkansarena för besöksnäringen är en viktig del i det arbetet där tidigare strategiprocesser tillsammans med kunskap och erfarenhet från den här svåra tiden tas i beaktande. Vi är mer beslutsamma än någonsin att utveckla hållbar turism och växande besöksnäring.

 

Svensk Turism,

Januari 2021

bottom of page