Svensk Turism om den globala pandemin

I skrivande stund har 45 procent av världens länder helt eller delvis stängt sina gränser för turism och 30 procent av alla länder har stängt ner sitt internationella flyg. Att Covid-19 är en katastrof för människors hälsa och ekonomi blir alltmer tydligt ju längre tiden går och det är uppenbart att det är individer och samhällen som redan innan var utsatta som är de som drabbas hårdast.

Samarbetet inom Svensk Turism har aldrig varit viktigare än nu. Näringens arbetsgivar - och branschorganisationer samarbetar med det offentliga turismfrämjandet inom Svensk Turism. Vi håller varandra informerade och arbetar intensivt från olika håll för att stödja företagen. Regeringens insatser har också bidragit till att dämpa krisen men givetvis inte kunnat ändra på det näst intill totala stopp i efterfrågan som pandemin har orsakat.

Just nu är det svårt att ta sig an framtidsfrågorna. Allt handlar om att hjälpa företagen här och nu. Men Svensk Turism vill så fort som möjligt kunna dra igång en återuppbyggnadsstrategi. Hur kan och bör vi utveckla turismen när restriktionerna lättar? Vad kan vi göra? Hur bör företagen agera?

Att utveckla flera möjliga framtidsscenarier blir en viktig uppgift. Vi behöver analysera förutsättningarna för alla verksamheter inom resa, bo, äta och göra – både sammantaget och för enskilda delar. Det strategiarbete som redan pågår kommer att kompletteras med kunskap och erfarenhet från den här svåra tiden. Vi är mer beslutsamma än någonsin på att utveckla hållbar turism och växande besöksnäring.

 

Susanne Andersson, ordförande Svensk Turism AB

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB