Arbetsprocess

En mer detaljerad arbetsprocess för etableringen av besöksnäringens samverkansarena arbetas just nu fram. Ni kommer hitta mer information om det här inom kort. 

Processen i stora drag: 

  • Våren 2020: Ett antal samtal med olika intressenter för att se hur de kan och vill medverka i arenan genomförs.

  • Våren/sommaren 2020: Ett koncept tas fram och presenteras utifrån ovan dialoger.

  • Hösten 2020: En förankringsturné hos olika berörda aktörer genomförs. 

Parallellt arbetas affärsplan, annan formalia och kommunikationsvägar upp så att vi kan ta emot inspel och synpunkter. 

Dock kanske den första insatsen blir att se över möjligheten att överhuvudtaget kunna genomföra planerade aktivitet, eller om vi behöver tänka om och tänka nytt utifrån rådande läge med coronapandemin. 

Uppdraget att etablera och bygga upp arenan pågår till mars 2021. Planen är att det då ska finnas en struktur, organisation och långsiktig finansieringsmodell och att projektet sedan övergår i ordinarie verksamhet.

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB