top of page

Arbetsprocess

Arbetsprocessen i stora drag:

 

  • Våren/sommaren 2020: Intervjuer med olika intressenter för att se hur de kan och vill medverka i arenan.

  • Hösten 2020 - sommaren 2021: Affärsmodell, vision, mission, syfte, mål, effekter, gränssnitt m.m. arbetades fram.

  • Augusti 2021: Projektet avslutades och förslag till upplägg och innehåll lämnades över till Svensk Turism för vidare hantering. 

bottom of page