Arbetsprocess

Arbetsprocessen i stora drag:

 

  • Våren/sommaren 2020: Samtal med olika intressenter för att se hur de kan och vill medverka i arenan genomförs.

  • Hösten 2020 - sommaren 2021: Affärsmodell, vision, mission, syfte, mål, effekter, gränssnitt m.m. arbetas fram.

  • Augusti 2021: Projektet avslutas och förslag till upplägg och innehåll lämnas över till Svensk Turism för vidare hantering.