Arbetsprocess

Arbetsprocessen i stora drag: 

  • Våren/sommaren 2020: Ett antal samtal med olika intressenter för att se hur de kan och vill medverka i arenan genomförs.

  • Hösten/vintern 2020-2021: Affärsmodell, vision, syfte, mål, effekter, gränssnitt m.m. arbetas fram.

Uppdraget att etablera och bygga upp arenan pågår till maj 2021. Planen är att det då ska finnas en struktur, organisation och långsiktig finansieringsmodell och att projektet sedan övergår i ordinarie verksamhet.

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB