Arbetsprocess

Arbetsprocessen i stora drag: 

  • Våren/sommaren 2020: Ett antal samtal med olika intressenter för att se hur de kan och vill medverka i arenan genomförs.

  • Hösten 2020 - sommaren 2021: Affärsmodell, vision, mission, syfte, mål, effekter, gränssnitt m.m. arbetas fram.

Uppdraget att etablera och bygga upp arenan pågår till augusti 2021. Planen är att det då ska finnas en struktur, organisation och långsiktig finansieringsmodell.