Host 1.jpg

Svensk Turism

Svensk Turism AB samlar den svenska besöksnäringen och ägs av cirka 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen, det vill säga inom områdena resa, äta, bo och göra.

Besöksnäringen är idag en av Sveriges basnäringar och står för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Den totala turismkonsumtionen har ökat kraftfullt under hela 2000-talet, och turistexporten, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, har haft en ännu snabbare ökningstakt. Styrelsen för Svensk Turism representerar stora aktörer i svensk besöksnäring och besitter bred och djup kompetens i frågor som är väsentliga för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling.

Med den stora potential som finns för svensk besöksnäring i dagens globala och digitala värld, är även marknadsföringen av Sverige som besöksland en viktig del av utvecklingen tillsammans med besöksnäringen. Läs mer om hur bolaget Visit Sweden marknadsför Sverige här.

1/3