top of page
Host 1.jpg

Svensk Turism

Svensk Turism samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga

aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra.

Turism skapar attraktiva platser, tillväxt och jobb över hela landet. Turismen i Sverige omsätter årligen flera hundra miljarder. Den totala turismkonsumtionen har ökat kraftfullt under hela 2000-talet (med undantag för perioden med Covid - 19), och turistexporten, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, har haft en ännu snabbare ökningstakt.

Styrelsen för Svensk Turism representerar stora aktörer i svensk besöksnäring och besitter bred och djup kompetens i frågor som är väsentliga för turismens och besöksnäringens strategiska utveckling.

Kontakt
bottom of page