top of page
Host 1.jpg

Svensk Turism

Svensk Turism samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga

aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra.

Turism skapar tillväxt, jobb och attraktiva platser i hela landet och stärker Sveriges varumärke.

Turismen omsätter årligen flera hundra miljarder kronor och sysselsätter många människor i en rad olika branscher. Turism bidrar också till en hållbar utveckling och främjar kulturell förståelse och ökad miljömedvetenhet. Inte minst skapar turism attraktiva platser för boende, besökare och företag och möjliggör ett levande Sverige.

Kontakt
bottom of page