top of page
Host 1.jpg

Svensk Turism

Svensk Turism samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga

aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra.

Besöksnäringen är idag en av Sveriges basnäringar och står för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Den totala turismkonsumtionen har ökat kraftfullt under hela 2000-talet (med undantag för perioden med Covid - 19), och turistexporten, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, har haft en ännu snabbare ökningstakt. Styrelsen för Svensk Turism representerar stora aktörer i svensk besöksnäring och besitter bred och djup kompetens i frågor som är väsentliga för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/3
Kontakt
bottom of page