top of page

Vart femte mindre turismföretag saknar bredband


– Att driva ett företag utan tillgång till bredband upplevs som att köra på motorvägen med enbart tvåans växel. En ordentlig satsning på bredband i hela landet vore ett lyft för landets turismnäring och skulle bidra till att skapa fler arbeten, säger Eva Hedenström, vd på FörTur.

Nästan 1 800 företag inom turismnäringen har svarat på en enkät som Föreningen Turism i Sverige ställt om tillgång till Internet. I princip alla turismföretagare uppger att de inte klarar sig utan Internet. 18 procent av de svarande saknar tillgång till fast uppkoppling och är beroende av uppringt Internet, det vill säga uppkoppling via modem.

För att ge den småskaliga turismnäringen fortsatta möjligheter att växa vill FörTur att turismminister Maud Olofsson tar initiativ för en fortsatt bredbandsutbyggnad.

– Jag hoppas att Maud Olofsson efter att ha tagit del av vår undersökning driver på för en fortsatt bredbandsutbyggnad. Med tillgång till bredband blir det enklare att starta och driva mindre företag också i glest bebodda områden i Sverige, säger Eva Hedenström.

FörTurs enkät besvarades av 1 761 företag. 82 procent har fast uppkoppling, bland dessa är nästan 90 procent ganska nöjda eller väldigt nöjda med sin uppkoppling. 18 procent saknar fast uppkoppling och bland dessa är en tredjedel av företagen inte alls nöjda med hur operatören prioriterar att lösa deras problem. Majoriteten av dem som svarat på enkäten har 1-20 anställda vilket speglar turismnäringen i stort.

För mer information kontakta:

Eva Hedenström, vd FörTur, tel 070-796 65 59, e-post eva.hedenstrom@turism.se

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page