top of page

Växande turism skapar nya jobb


I Sverige ökade turismens totala omsättning med 3,9 procent till 284,4 miljarder kronor under 2013. Turismens bidrag till sysselsättning och ekonomi växer i betydelse jämfört med flera andra sektorer i näringslivet.

Turismen i Sverige omsatte totalt 284,4 miljarder kronor under 2013, en ökning med 3,9 procent sedan 2012. Utländska besökare spenderade 105,7 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer 178,8 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,3 respektive 4,8 procent jämfört med fjolåret. Sedan år 2000 har den totala omsättningen för turismen i Sverige ökat med drygt 89 procent i löpande priser. Turismens andel av Sveriges totala BNP har sedan 2000 pendlat mellan 2,7 och 3,1 procent, vilket visar att turismens andel ligger på en ganska konstant nivå i förhållande till den totala ekonomin.


Det visar de beräkningar som Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån gör på uppdrag av Tillväxtverket. Beräkningarna presenteras i Fakta om svensk turism som är en årlig rapport där turism och resande belyses från ett stort antal olika perspektiv som till exempel ekonomi, export, sysselsättning, volymer, beteende, utbud och efterfrågan. 

Senaste inlägg

Visa alla

Nyhetsbrev från Svensk Turism

Några gånger per år publiceras ett nyhetsbrev här på hemsidan. I decemberbrevet du kan läsa om följande: Vad händer på Svensk Turism AB? - Save the date - Svensk Besöksnäringskongress, 18-19 mars 2015

Comments


bottom of page