Välbesökt seminarium om besöksnäringens utveckling


Under Almedalsveckan i Visby bjöd Svensk Turism AB in till ett seminarium om besöksnäringens utveckling. Seminariet gick under rubriken "Besöksnäringen - Sveriges nästa kassako?"

Ett 90-tal personer samlades på Vinoteket för att ta del av inbjudna partiers syn på frågor som infrastruktursatsningar, digital tillgänglighet, tillgång till riskkapital, FoU, förutsättningar för företagande, tillväxt och sysselsättning med mera. Målet om fördubblad besöksnäring till 2020 är både en stor möjlighet och utmaning och fordrar en politik som utgår från näringens förutsättningar, vilket ställer krav på att politik och näring samverkar. Svensk Turism AB har samlat besöksnäringens viktigaste politiska frågor i ett 10-punktsprogram som delades ut under seminariet. 


Seminariet leddes av moderator Nicklas Mattsson, chefredaktör på magasinet Entreprenör och i de tre olika panelerna deltog Jessica Rosencrantz (m), Suzanne Svensson (s), Sven-Erik Bucht (s), Conny Brännberg (kd), Niklas Wykman (m), Berit Högman (s) och Tina Ehn (mp).

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB