top of page

Turismens årsbokslut 2014I Sverige ökade turismens totala omsättning med 13,2 miljarder kronor eller 5,2 procent till 268,5 miljarder kronor under 2014. Mest ökade turismens exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, som ökade med 10,7 miljarder kronor eller hela 12,5 procent.

2014 spenderade utländska besökare 96,5 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer 172 miljarder kronor. Sedan 2000 har den totala omsättningen för turismen i Sverige ökat med 118,5 miljarder kronor eller drygt 78,9 procent i löpande priser.


Under 2014 stärktes även turismens effekter på sysselsättningen i förhållande till den totala sysselsättningsutvecklingen i Sverige. Mätt i medeltal sysselsatta personer ökade den totala sysselsättningen i Sverige med 0,9 procent, samtidigt som antalet sysselsatta som ett resultat av turismen ökade med 5,2 procent.


Antalet utländska övernattningar i Sverige på hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) och campingplatser var totalt 13,7 miljoner under 2014 och motsvarande en ökning med nästan 860 000 övernattningar eller totalt 6,7 procent.


Turismens årsbokslut 2014

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page