top of page

Turismen omsatte nära 300 miljarder kronor 2016


Turismen ökar i Sverige och förra året omsatte den nära 300 miljarder kronor och sysselsatte cirka 170 000. Det är främst de utländska turisterna som ökar. Det visar den rapport Tillväxtverket tar fram varje och år och som visar vad turismen betyder för svensk ekonomi. Det handlar om turismens omsättning, exportvärde och hur många arbeten den ger.

Turismen i Sverige har en mycket positiv utveckling, både genom att vi svenskar turistar mer i vårt eget land och att Sverige lockar fler från andra länder. Sedan år 2000 har turismens omsättning fördubblats, från 150 miljarder till nära 300 miljarder. Den utländska turismen ökar snabbt, men än så länge bidrar de svenska turisterna med mest, runt 180 miljarder. -Turisterna lägger mest pengar på boende och restaurang. Nästan lika mycket lägger de på resor och transporter. Kultur däremot skapar inte lika stora ekonomiska värden, men både kultur och natur fungerar som magneter för turister och gör att de väljer just Sverige, säger Sofi Sjöberg, analytiker på Tillväxtverket.


2016 var 169 000 anställda inom verksamheter som kopplas till turism, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Den kan jämföras med den totala sysselsättningen i Sverige som ökade med 1,7 procent under samma period.


- Det är just här turismen har sina styrkor för tillväxten i svensk ekonomi. Våra siffror visar att den har gett 11 000 nya jobb det senaste året. Samtidigt har turismens exportvärde ökat med 13 procent och står nu för 6 procent av Sveriges totala export av varor och tjänster, säger Sofi.


Svensk Turisms film om svensk besöksnäring uppdateras nu med de nya siffrorna och kommer att publiceras på hemsidan i början av juli.

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page