top of page

Turismen är en framtidsnäring som finns i hela landet


Svensk Turism kommenterar påståendet att bara industrin kan rädda glesbygden. Utbildningsdepartementet har idag skickat ut ett pressmeddelande med anledning av att man har mottagit den sista i en serie rapporter till det så kallade Globaliseringsrådet. I rapporten hävdas det att det endast är industrin som kan rädda orter i glesbygd som drabbas av nedläggningar.

Svensk Turism tycker att det är mycket märkligt och provocerande att utbildningsdepartementet enbart med stöd av en enskild rapport väljer att föra fram en så pass kontroversiell åsikt. Dessutom nedvärderar man på detta sätt exempelvis turismnäringen som finns i hela landet, sysselsätter mer än 150.000 årsverken (enligt Nuteks uppgifter) och har ett exportvärde på 75 miljarder vilket därmed är mer än den samlade svenska bilindustrin.

Även om det självklart finns positiva exempel på orter där industrin har kunnat växa sig stark efter företagsnedläggningar så är ändå tendensen tydlig. Industrin som andel av den inhemska BNP:n har minskat stadigt de senaste 10 åren. På längre sikt kommer det krävas satsningar även på andra näringar, inte minst gäller detta turistnäringen.

Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson Tel 070 – 585 03 87 eller Informations- och kommunikationsansvarig Daniel Pettersson 08-762 74 49

Svensk Turism AB representerar 180 organisationer och företag i den svenska turism- och besöksnäringen. Man äger tillsammans med svenska staten Visit Sweden (tidigare Sveriges Rese- och Turistråd). I Svensk Turisms ägarkrets finns samtliga delområden inom näringen representerade, genom branschorganisationer som Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Svenska Liftanläggningars Organisation (SLAO), Föreningen Turism i Sverige (FörTur), Svensk Handel, Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksorganisation (SCR), Jämtland Härjedalen Turism, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), samt enskilda företag som SAS, SJ, Viking Line, Stena Line, Strömma Turism, Stockholm Convention Bureau med flera.

Senaste inlägg

Visa alla

Kraftig ökning av turistexporten 2007

Den totala svenska turistkonsumtionen ökade under 2007 med drygt 4 procent till totalt 237 miljarder kronor. Sysselsättningen steg med 8 procent till 160 300 årsanställda. Turistexporten, det vill säg

Flygplatserna är en förutsättning för turism

Att lägga ned flygplatser i Sverige av miljöskäl gör ingen skillnad för flygets globala miljöpåverkan, men innebär en dramatisk försämring för svensk turism. Det skriver landshövding BJÖRN ERIKSSON oc

Dags att leva upp till regeringsförklaringen!

Det har varit fest i Östersund. VM i Skidskytte har nyligen avslutats. Ett VM i en av de snabbast växande TV-sporterna med stora tittarskaror såväl på arenan som i TV-soffan. Tänk att en satsande regi

Comments


bottom of page