Svensk Turism startar nytt strategiarbete

Uppdaterad: 6 feb 2019


Svensk Turism startar ett strategiarbete för att möta morgondagens turism. Viktiga frågor som miljö- och klimatutmaningarna behöver adresseras men också arbetsmarknadens omvandling på grund av digitalisering, automatisering och artificiell intelligens. Vi ser också spännande utmaningar och möjligheter som öppnas för besöksnäringen med hjälp av nanoteknologi, hållbara transporter och utvecklingen av smarta städer och landsbygder.

Besöksnäringen har vuxit kraftigt under hela 2000-talet och exportvärdet i form av utländska besökares konsumtion i Sverige, 134 miljarder kronor 2017, ger ett kraftigt tillskott till svensk ekonomi. Trots den starka tillväxten är det inte lätt att driva företag i den näringslivsstruktur som vi har idag. Lönsamhet och produktivitet måste fortsatt prioriteras samtidigt som vi måste vara hållbara i alla delar - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Strategiarbetet kommer att bygga på en utvecklingsprocess där ambitioner och delmål byggs upp adaptivt, interaktivt och med hållplatser längs vägen.


Vi startar arbetet i följande ambitioner:​

​Besöksnäringen är den mest framgångsrika näringen i Sverige 2030

I Europa - en av fem - 2035

Världens mest hållbara destination 2040

Senaste inlägg

Visa alla

Besöksnäring i städer och på landsbygd

Besöksnäringen har ökat som andel av ekonomin, både i städer och på landsbygder. En ny rapport från SKL kartlägger kunskapsläget kring besöksnäringens betydelse för lokal/regional utveckling och ger e

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB