Svensk Turism ställer sig bakom förslagen i ”Tillväxt genom turistnäringen”


Svensk Turism AB ställer sig bakom de förslag som Anders Lindström, regeringens turistmarknadsföringsutredare den 8 maj lämnade till Närings- och Kulturdepartementen.

Anders Lindström föreslår bland annat det statliga anslaget till Visit Sweden för att marknadsföra Sverige som besöksland ska höjas med 200 miljoner till en nivå som i stort motsvarar den för de övriga nordiska länderna.

Vidare föreslås att ett särskilt kompetenscentrum ska inrättas under Visit Sweden. Det nya bolaget ska vara behjälpligt i arbetet med att marknadsföra Sverige som arrangör av internationella evenemang inom exempelvis kultur och idrott.

Det finns en stor tillväxtpotential i den svenska turism- och besöksnäringen. På grund av allt för blygsamma anslag till marknadsföring så har utvecklingen blivit lidande. Regeringens utredares förslag är därför väldigt välkomna. Svensk Turism vill uppmana regeringen att föra till den föreslagna förstärkningen av anslaget till Visit Sweden redan i höstens budgetproposition.

– De förslag som Anders Lindström lämnar i sin utredning innebär att den tillväxtpotential som finns i den svenska turism- och besöksnäringen kan utnyttjas bättre än idag. Vår förhoppning är att regeringen bereder utredningen så fort som möjligt och att anslaget till Sverigemarknadsföringen kan ökas i höstens budgetproposition, säger Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson.

Senaste inlägg

Visa alla
Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB