top of page

Svensk Turism presenterar nationell strategi för besöksnäringen:

Ny modell för destinationsutveckling ger besöksnäringen fart


Idag i Almedalen presenterar Svensk Turism AB den strategi för besöksnäringen som arbetats fram under året, i ett samarbete mellan Svensk Turism, SHR, VisitSweden, Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors Board, Västsvenska Turistrådet/Sveriges Regionala Turistorganisationer och Jordbruksverket. Arbetet utmynnar i en konkret modell för utveckling av svenska destinationer, kopplad till VisitSwedens marknadsföring av Sverige för internationella besökare.


Den modell för destinationsutveckling som arbetats fram bygger på analys, dialog med besöksnäringens företrädare och research kring möjligheter och svagheter i dagens besöksnäring. En slutsats som dragits är att potentialen är mycket stor för såväl fler internationella besökare som för ett ökat inhemskt resande, men att det också behövs stöd och stimulans.


Sverige har mycket goda förutsättningar på en lång rad punkter, såsom en stark miljöprofil, varierade natur- och friluftsupplevelser, höga ambitioner på matområdet, ett unikt samspel mellan stad och naturupplevelser, attraktiva park-, sport-, boende- och mötesanläggningar, snösäkerhet, fina sommarmöjligheter m.m. Däremot finns kompetensluckor och brist på samordnande resurser i frågor kring destinationssamverkan och -utveckling och i byggandet av attraktiva resmål som kan marknadsföras både utomlands och locka svenska målgrupper.

– Strategin innehåller flera viktiga delar, men den mest centrala frågan är destinationsutveckling. I Sverige saknas idag ett tillräckligt omfattande stöd för destinationerna, så att de utifrån VisitSwedens krav kan få hjälp att bli exportmogna och nå internationell konkurrenskraft. Nu etablerar vi en sådan verksamhet enligt en modell som vi tror på, säger Svens Turisms styrelseordförande Magnus Nilsson.


Strategin, som har titeln Nationell strategi – hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring, har satt som mål att svensk turism år 2020 ska omsätta 500 miljarder, ha en sysselsättning motsvarande 300 000 års­verken och ett exportvärde på 250 miljarder. Besöksnäringen är då en ny, betydelsefull svensk basnäring. 2009 var sysselsättningen 160 000 helårsverken, omsättningen 252 miljarder och turistexporten 94 miljarder.


– Det är absolut ingen omöjlighet att nå målen, men det kräver dels att vi som företagare och organisationer kavlar upp ärmarna själva, dels att Sveriges politiker är beredda satt stödja näringen i arbetet, säger Magnus Nilsson.


Utöver destinationsutveckling lanseras strategier kring finansiering, samverkan mellan privat och offentlig sektor, marknadsföring, entreprenörskap, företagande och kompetens samt hållbarhet.


– Det är viktigt att vi utvecklar svensk besöksnäring på ett hållbart sätt, miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Det här är en näring som växer och som kommer att ha stor betydelse för sysselsättning och företagande i stora delar av landet framöver . Då måste utvecklingen ske på ett sätt som håller i längden, säger Magnus Nilsson.


– Implementeringen av strategin startar med en gång. Ett stort och viktigt arbete ligger framför oss, när vi tillsammans med VisitSweden och strategiprojektets övriga aktörer nu tar ett större ansvar för framgångsrik destinationsutveckling.


Strategin för besöksnäringen lanseras vid ett seminarium i Almedalen klockan 13.30-15.00.


Vid frågor eller för ytterligare kommentarer, kontakta Magnus Nilsson, styrelseordförande Svensk Turism AB och vd Kolmårdens Djurpark.


Svensk Turism är näringsrepresentant och hälftenägare i VisitSweden där staten, via Näringsdeparte­mentet, äger den andra halvan. Svensk Turism representerar bland andra Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Svensk Handel, Svenska Liftanläggningar (SLAO), Sveriges Camping- och Stugföretagare (SCR), Transportgruppen, Svenska Turistföreningen (STF), Passagerarrederierna och FörTur – totalt runt 10 000 företag.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page