top of page

Svensk Turism kräver snabb remissbehandling av Anders Lindströms turistutredning


Svensk Turism framför i ett brev till Näringsminister Maud Olofsson kravet på att Anders Lindströms utredning om utökade anslag till marknadsföringen av Sverige som turistland ska remissbehandlas skyndsamt. Utgångspunkten bör vara att förslagen från utredningen kan finnas med redan i höstens budgetproposition.

Svensk Turism har tidigare framfört att man ställer sig bakom de förslag som Anders Lindström har lämnat i sin utredning. Svensk Turism ser förslagen som en möjlighet att på allvar utveckla en näring som har en stor framtidspotential men som på grund av allt för blygsamma anslag till marknadsföring inte har kommit till sin fulla rätt.

Anders Lindström föreslår därför bland annat att det statliga anslaget till Visit Sweden för att marknadsföra Sverige som besöksland ska höjas med 200 miljoner till en nivå som i stort motsvarar de övriga nordiska länderna.

– Vi ställer oss bakom Anders Lindströms förslag till fullo. Förslaget innebär en möjlighet att bättre utnyttja den tillväxtpotential som finns i den svenska turism- och besöksnäringen. Vi vill att regeringen bereder och remissbehandlar utredningen så fort som möjligt och att anslaget till Sverigemarknadsföringen kan ökas i höstens budgetproposition, säger Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson.

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page