Svensk Turism får uppdraget att etablera besöksnäringens samverkansarena

Svensk Turism får uppdraget av Tillväxtverket att bygga en samverkansarena för besöksnäringen. Syftet är att bidra till näringens långsiktiga utveckling och målet är att ha samverkansarenan på plats redan i november 2020.


Samverkansarenan ska företräda besöksnäringens intressen, inklusive dess små och medelstora företag, formulera näringens behov och ha en drivande roll i näringens utveckling.


- Svensk Turism vill långsiktigt samla besöksnäringens alla parter. En samverkansarena med stöd av Tillväxtverket kommer rusta oss väl för framtiden, säger Susanne Andersson Pripp, ordförande i Svensk Turism AB.


Det finns ett stort behov av att utveckla starkare samarbeten mellan besöksnäringens stora och små företag, vilket man inte minst kan se nu i tider av coronavirus och den oerhörda effekt det får för hela besöksnäringen. Samverkansarenan ska fungera som samlingspunkt för besöksnäringen och andra aktörer för att bidra till hållbar utveckling av turism och besöksnäring i hela Sverige. Tillväxtverket kommer aktivt stötta besöksnäringens etablering av en gemensam arena som kommer att ägas och drivas av besöksnäringens företag.


- För att skapa en internationellt hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring behövs ökad samverkan och fokus på de behov som finns i framtiden. Det handlar bland annat om att stärka näringen som helhet och samspelet mellan det offentliga och företagen, säger Tim Brooks, avdelningschef Företag på Tillväxtverket.


Svensk Turism startar nu, i samarbete med Tillväxtverket, arbetet med den nya arenan och har tillsatt Ola Lindgren Nilsson som projektledare. Ola är styrelseledamot i Svensk Turism och idag vd för Sörmlands Turismutveckling. Uppdraget som projektledare blir Olas huvuduppgift fram till november med placering hos Svensk Turism AB i Stockholm.


- Ett spännande och utmanande uppdrag, som jag ödmjukt ser fram emot att få arbeta med. Den kommande arenan behöver en stark förankring bland besöksnäringens aktörer som företräder resa, bo, äta och göra, säger Ola Lindgren Nilsson.


I slutet av november 2019 meddelade regeringen att man avser att finansiera en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer och Tillväxtverket fick uppdraget att i en uppstartsfas stödja näringen i det arbetet.


För mer information kontakta:

Susanne Andersson Pripp, ordförande Svensk Turism AB Telefon: 070-666 69 10 E-post: ordforande@svenskturism.se


Ola Lindgren Nilsson, projektledare Samverkansarena besöksnäringen Telefon: 0706 12 22 03 E-post: ola.nilsson@svenskturism.se


Marie Gyllenberg, koordinator Besöksnäring Tillväxtverket Telefon: 08-681 92 48 E-post: marie.gyllenberg@tillvaxtverket.se


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den svenska besöksnäringen och ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena äta, bo, resa och göra. Svensk Turisms uppgifter är att vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring” och utgör ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling. Mer information på www.svenskturism.se.
Senaste inlägg

Visa alla

Informationsbrev från Svensk Turism AB

Vi publicerar med jämna mellanrum informationsbrev här på hemsidan för hålla er uppdaterade om vad som händer inom Svensk Turism AB. I det här brevet kan du läsa om följande: Visit the Future Informat

Informationsbrev från Svensk Turism AB

Vi publicerar med jämna mellanrum informationsbrev här på hemsidan för hålla er uppdaterade om vad som händer inom Svensk Turism AB. I det här brevet kan du läsa om följande: Ordförande har ordet Advi

Informationsbrev från Svensk Turism AB

Vi publicerar med jämna mellanrum informationsbrev här på hemsidan för hålla er uppdaterade om vad som händer inom Svensk Turism AB. I det här brevet kan du läsa om följande: • Ordförande har ordet •

Kontakt

Svensk Turism AB          

Box 3546

103 69 Stockholm 

Besöksadress:

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

E-post: info@svenskturism.se         

Tel: 08-762 74 00

© 2019 Svensk Turism AB