top of page

Svensk Turism AB kommenterar regeringens Vårproposition


Svensk Turism AB känner en stor besvikelse över att den nödvändiga satsningen på Turistfrämjande inte finns med i den vårproposition som regeringen presenterade idag på morgonen.

Turismen i världen utvecklas just nu väldigt kraftigt. Ekonomisk utveckling och den ökade globaliseringen innebär att allt fler människor, reser. I denna utveckling finns en stor tillväxtpotential som Sverige borde kunna utnyttja. En förutsättning för detta är att anslaget för att marknadsföra Sverige som besöksmål utomlands utökas. Konkurrensen om den växande turismen är stenhård och om Sverige vill hävda sig måste man vara beredd att satsa pengar.

I en jämförelse med de övriga nordiska länderna anslår Sverige väsentligt mindre på turistfrämjande. Detta har uppmärksammats av regeringen som gett en utredare, Anders Lindström, i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utöka turistmarknadsföringen. Denna utredning kommer att lämnas till regeringen inom kort.

– Den svenska besöksnäringen har fantastiska möjligheter att utvecklas och växa. Vårpropositionen hade varit ett bra tillfälle för regeringen att visa att man är beredd att satsa på denna växande framtidsnäring. Vi förutsätter att regeringen återkommer till frågan i hösten budgetproposition, efter att Anders Lindströms utredning är avslutad, säger Nils Carlsson, ordförande för Svensk Turism.

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page