top of page

Svensk Destinationsutveckling AB partnerägt sedan 31 mars 2014

Svensk Destinationsutveckling AB bildades 2011 av VisitSweden, Svensk Turism och Swedavia för att säkerställa att den Nationella Strategin för tillväxten i svensk besöksnäring används för att stärka svenska destinationers attraktionskraft hos utländska besökare. Från och med den 31 mars 2014 tas Svensk Destinationsutveckling AB över av bolagets medarbetare.


Bolaget har framgångsrikt arbetat efter den nationella strategins mål och riktlinjer under drygt tre år. Fokus har varit att enbart arbeta med destinationer som bedömts ha potential att bli mogna för export. Andra uppdrag inom besöksnäringen skulle bolaget inte engagera sig i. Det har dock visat sig att efterfrågan på bolagets tjänster finns i en betydligt större marknad. För att ta vara på denna efterfrågan breddas nu bolagets affärsidé och marknad. Samtidigt ges bolaget bättre möjligheter att utveckla unika allianser och partnerskap.

Bolagets hittillsvarande ägare har kommit överens om att överlåta verksamheten till bolagets medarbetare. I och med detta känner de sig också friare att i framtiden upphandla bolagets tjänster utan att det ska uppfattas som att man favoriserar det egna bolaget.

De nya ägarna tog över bolaget den 31 mars 2014. Dessa ser också nya affärsmöjligheter i att på sikt vidga kretsen av aktiva ägare med verksamheter som ger än större kraft åt bolagets bredare affärsidé och större marknad.


Magnus Nilsson, ordförande i Svensk Turism AB: ”Vi är stolta och imponerade över de uppdrag bolagets medarbetare varit involverade i och vi är övertygade om att bolaget i sin nya självständiga roll kommer att kunna leverera efterfrågade tjänster till allt fler offentliga och privata uppdragsgivare”.


Thomas Brühl, VD i VisitSweden: ”Vi har länge hävdat att Sverige saknat produkter på hyllan för att tillgodose de behov som vi vet finns bland utländska besökare. Svensk Destinationsutveckling har under sin hittillsvarande verksamhet starkt bidragit till att skapa en framgångsrik samverkan mellan det offentliga och näringens olika aktörer. I VisitSweden är vi övertygade om att den nya ägarkonstellationen också i framtiden gör det möjligt för besöksnäringens aktörer att ta vara på bolagets kompetens."


Michael Persson Gripkow, Swedavia AB, ordförande i Svensk Destinationsutveckling AB: ”Swedavias roll är att med ett nationellt basutbud av flygplatser knyta samman Sverige med resten av världen. Med det uppdraget har det känts såväl naturligt som angeläget och värdefullt att engagera oss i utvecklingen av Svensk Destinationsutveckling. Vi hoppas i fortsättningen ha ett samarbete som gör att fler besökare väljer att landa på våra flygplatser för att uppleva allt Sverige kan erbjuda. Där har vi ett gemensamt mål, Swedavia och Svensk Destinationsutveckling”.


De medarbetare som tar över bolaget är fyra erfarna managementkonsulter; Tord Carnlöf, bla fd VD i Bohlin&Strömberg, Gunnar Backlund, medgrundare och fd VD i managementkonsultföretaget Askus, Johan Willis, managementkonsult i Askus och innan han tillträdde sin befattning i Svensk Destinationsutveckling ledningsstrateg i VDs stab hos Storstockholms Lokaltrafik, Johan Olofsson, managementkonsult med lång erfarenhet inom besöksnäringen och entreprenör med egna företag inom media och musik.

De egna resurserna kompletterar bolaget med ett brett nätverk av nära samarbetspartners med specialiteter inom områden som varumärkesutveckling, sociala medier, servicedesign och undersökningar.


Tord Carnlöf, VD i nya Svensk Destinationsutveckling AB: ”Vi är mycket glada över den överenskommelse vi gjort med våra tidigare ägare. Vi kommer att expandera verksamheten och inleda fler och bredare samarbeten som kommer att stärka vår affär och våra möjligheter att inleda samarbeten med fler regioner, kommuner, företag och organisationer. Att verka i Sveriges nya basnäring för tillväxt och lönsamhet i dess företag ser vi som en angelägen uppgift. Vi är övertygade om att vi med vår affärsmodell kan tydliggöra värdet av samverkan i effektiva konstellationer och attraktiva erbjudanden.”


Stockholm den 2 april 2014


Svensk Turism AB  Magnus Nilsson magnus.nilsson@gustavsvik.se 070-­655 99 59


Swedavia AB  Michael Persson Gripkow michael.perssongripkow@swedavia.se 070-313 72 83


VisitSweden  Thomas Brühl  thomas.bruhl@visitsweden.com 08-789 10 00


Svensk Destinationsutveckling AB Tord Carnlöf tord.carnlof@svedest.se 070-602 26 17

Senaste inlägg

Visa alla

Nyhetsbrev från Svensk Turism

Några gånger per år publiceras ett nyhetsbrev här på hemsidan. I decemberbrevet du kan läsa om följande: Vad händer på Svensk Turism AB? - Save the date - Svensk Besöksnäringskongress, 18-19 mars 2015

Comments


bottom of page