top of page

Svensk Besöksnäringskongress 17 mars


Visionen i den nationella strategin kräver kraftsamling och ökat tempo. Den 17 mars samlar vi därför, för andra året i rad, hela den svenska besöksnäringen – offentliga såväl som privata aktörer – till kongress.

2015 har varit ett händelserikt år i många avseenden. Klimatutmaningar, migration, ekonomisk instabilitet och upptrappade konflikter påverkar turismen globalt men också här hos oss. Under förmiddagen kommer vi därför att ha ett globalt fokus och lyfta UNWTO:s arbete med hållbar utveckling inom turism och hur FN ser besöksnäringen som en del av lösningen på många av dagens samhällsutmaningar.Vi kommer också att belysa hur det som kallas Sharing Economy påverkar besöksnäringen. Hur kan vi möjliggöra nya, hållbara affärsmodeller som gynnar besökaren? Hur kommer framtidens konkurrens, regelverk och konsumentskydd i så fall att se ut?


Efter lunch presenteras halvtidsanalysen av den nationella strategin och fokusområden för framtiden kommer att diskuteras. Den nationella strategin lyfter bland annat fram behovet av att utveckla fler starka reseanledningar och eftermiddagens program fokuserar på hur man konkret kan arbeta med kultur, natur, möten och shopping som viktiga delar i starka destinationer. Vi kommer också att knyta an till idrottsmässan som hålls parallellt med vår kongress och genomföra seminarier som kopplar ihop idrott och besöksnäring.


Mer information om programmet och anmälan på: www.besoksnaringskongress.se

Senaste inlägg

Visa alla

Handelns betydelse för gränskommunerna ökar

Svensk Handel har tittat på gränskommunernas utveckling när det gäller omsättning i detaljhandeln och kan konstatera att gränshandeln fortfarande är stark. - Gränshandeln är oerhört viktig för kommune

Commentaires


bottom of page