top of page

Strategi för svensk naturturism


Svensk Turism inleder ett samarbete med Ekoturismföreningen och Visita för att utveckla en strategi för svensk naturturism.

- Det finns många goda exempel där entreprenörskap tillsammans med spännande natur har satt Sverige på den internationella kartan. Icehotel, norrskensturism i Abisko, flottfärder på Klarälven och älgsafaris i Bergslagen är några bland många. Därför behöver vi fler duktiga företagare inom natur- och ekoturism. För att lyckas med det behöver vi en delstrategi för naturturism som kuggar i den nationella strategin för besöksnäringen som lanserades av Svensk Turism 2010. På så sätt kan vi visa vägen för tillväxt och nya jobb inte minst på landsbygden, säger Elisabeth Haglund, ordförande i Svensk Turism.


Tillväxtverket anslår en halv miljon kronor för framtagandet av strategin. Bakom initiativet står Svenska Ekoturismföreningen i nära samverkan med Svensk Turism och Visita. Styrgruppen för arbetet förstärks dessutom med företrädare för det regionala turismnätverket och representanter för Tillväxtverket och Visit Sweden.


Läs mer på Ekoturismföreningen.

Senaste inlägg

Visa alla

Handelns betydelse för gränskommunerna ökar

Svensk Handel har tittat på gränskommunernas utveckling när det gäller omsättning i detaljhandeln och kan konstatera att gränshandeln fortfarande är stark. - Gränshandeln är oerhört viktig för kommune

Commentaires


bottom of page